Вентилна машина

QTECH
€3.200,00
| /

Вентилната машина има за цел да събира данни от отдалечено място.
Комуникира с Комуникационно устройство Qtech в безжичен радиус от 10 km [1].

Ventilski машината има възможност за взаимна комуникация за възможност за управление на изпълнителните механизми с помощта на кратък програмируем постоянен ток 5-9-12 V DC импулс (фиксатор).


Ventilski машината може да следи 6 различни параметъра.


Температура х 2
Сензор за налягане х 2 бр
Работа на задвижващия механизъм ВКЛ./ИЗКЛ

Напрежение на батерията


Ventilski машината изпраща данни чрез Комуникационно устройство Qtech на всеки 3 минути или при поискване.
Данните са достъпни за наблюдение чрез адаптивно уеб или мобилно приложение.

 Можете лесно да споделяте данни с приятели, колеги или експерти за по-добър анализ и проактивна защита.
[1] В зависимост от разпоредбите на местните власти и местоположението на микроклимата, разстоянието може да варира от 1-15 km