3,50 kn
| /

Samokompenzirajuća cijev kap po kap osigurava ujednačeni protok u rasponu tlaka od 0,5 do 4 bar u granicama 10% vrijednosti protoka.

*obračun po dužnom metru cijevi