Blogové príspevky a stránky

Zobraziť všetky výsledky. (0)
Čo očakávať od konzultanta?

Ako majiteľ firmy možno uvažujete o najatí konzultanta, ktorý vám pomôže s konkrétnym projektom alebo cieľom. Čo presne však poradenské služby zahŕňajú?

Tu je rýchly prehľad toho, čo môžete od konzultanta očakávať:

Analýza vášho podnikania a dostupných grantov: Konzultant dôkladne preštuduje vaše podnikanie a operácie, aby určil, na ktoré granty máte nárok.

Obchodné poradenstvo pred výberom grantu: Keď konzultant identifikuje potenciálne grantové príležitosti, poskytne rady, ktoré z nich sú pre vaše podnikanie najzmysluplnejšie.

Tvorba projektu za eurofondy: Poradca Vám následne vytvorí návrh projektu zohľadňujúci všetky náležitosti grantového programu.

Vytvorenie podnikateľského plánu: Aby bol váš projekt schválený, budete musieť mať podrobný podnikateľský plán. Konzultant vám môže pomôcť vytvoriť tento plán.

Predloženie projektu príslušnému orgánu: Po dokončení projektu ho konzultant predloží príslušnému orgánu poskytujúcemu grant.

Sledovanie stavu udelenia a podávanie správ: Konzultant bude sledovať priebeh vašej žiadosti a podľa potreby poskytne aktualizácie.

Konzultácie počas procesu obstarávania: Ak vám bol udelený grant, konzultant vám môže poskytnúť usmernenie, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky.

Podanie žiadosti o platbu: Po ukončení prác na projekte konzultant pripraví všetku potrebnú dokumentáciu na preplatenie.

Pravidelné správy o pokroku projektu na základe žiadostí o grant: Konzultant bude poskytovať pravidelné správy o stave projektu, pričom zabezpečí, že projekt napreduje podľa plánu.

Príprava záverečnej správy o projekte: Po dokončení projektu konzultant vypracuje záverečnú správu dokumentujúcu všetky aspekty práce.

Pri spolupráci s poradcom podpíšete internú zmluvu, v ktorej sú jasne uvedené všetky povinnosti a zodpovednosť na oboch stranách. Táto zmluva určí úlohy, termíny a cenu poskytovaných služieb.