VEĽKÝCH A STREDNÝCH VÝROBCOV 
Pre veľkých a stredných výrobcov ponúkame tieto služby:
MALÝ VÝROBCOVIA
Ponúkame služby pre malých výrobcov
  • Dodávka a montáž zariadení na kľúč alebo dohodou
  • čerpacia a filtračná stanica
  • hlavné potrubie
  • sekčné ventily
  • bočné potrubie s pulzátormi
  • voliteľné vytvorenie vodojemu a vytvorenie vodovodného systému
  • samoinštalačný balík, ktorý obsahuje pokyny, online podporu a dodávku vybavenia
Ponúkame aj službu dozoru práce, službu uvedenia systému do prevádzky, zimné testovanie systému, školenie pracovníkov na prácu so systémom protimrazovej ochrany, servis konzervácie systému po skončení mrazovej sezóny.