Blogové príspevky a stránky

Zobraziť všetky výsledky. (0)

🌻🌾 Digitalizacija u poljoprivredi: Otkrijte moć NFC tagova "Suza"! 🏷️🌻

🌻🌾 Digitalizacija u poljoprivredi: Otkrijte moć NFC tagova "Suza"! 🏷️🌻

Digitalna revolucija dolazi u polja Hrvatske! 🌻🤖📱🌻

Zdravo, vrijedni poljoprivrednici, mladi entuzijasti i svi koji čine Hrvatsku prekrasnom i produktivnom! 🙌🌾

Kao što znate, digitalizacija je sada postala središnji dio svakodnevnog života. To više nije samo za tehnološki nastrojene korporacije u urbanim središtima, već se sve više primjenjuje i u poljoprivrednom sektoru. Vrijeme je da prigrlimo digitalnu revoluciju! 📱🚀

Naši NFC tagovi "Suza" su prilagođeni za upotrebu u poljoprivredi. Ovi mali, ali snažni uređaji pružaju jednostavan način za praćenje i identifikaciju vaše opreme, strojeva, pa čak i stada. Skeniranjem taga pametnim telefonom, možete brzo dobiti sve potrebne informacije. Bez obzira je li riječ o modelu traktora, datumu posljednjeg servisa ili zdravstvenom stanju stoke, sve je dostupno na dlanu vaše ruke. 🐮🚜💡

No, što je najbolje, NFC tagovi "Suza" mogu se prilagoditi vizualnom identitetu vaše farme. Bez obzira je li to logo vaše obiteljske farme ili vaša omiljena boja, možemo ga uklopiti kako bi vaši tagovi bili jedinstveno vaši. 🎨🏷️

Dakle, bilo da ste mladi poljoprivrednik koji tek započinje ili ste vrijedna ruka koja je godinama na poljima, naši NFC tagovi "Suza" su idealno rješenje za vas. Oni ne samo da će olakšati upravljanje vašom farmom, već će i poboljšati učinkovitost, produktivnost i uspješnost vašeg poslovanja. 💪🌟

Zajedno, korak po korak, možemo modernizirati poljoprivredu u Hrvatskoj. Prigrlimo tehnologiju i koristimo je kako bi naše farme bile uspješnije, naše radno vrijeme učinkovitije, a naša budućnost svjetlija.

Pridružite nam se na ovom uzbudljivom putovanju i iskusite moć digitalizacije s NFC tagovima "Suza"! 🤝🌾

Da biste saznali više o NFC tagovima "Suza" i kako ih možete nabaviti, posjetite naš vrtni centar Agroflora by Gardens u Dubravi, nazovite nas ili nam pošaljite e-mail [info@qtech.hr].  Veselimo se suradnji s vama! 💌👋

Ivan

m: +38598421340

NFC Tag Suza Qtech design Izrada web strategije

Čítaj viac

🌱🌻 Najveća tajna uspješnog poljoprivrednika: Tržište 🌻🌱

🌱🌻 Najveća tajna uspješnog poljoprivrednika: Tržište 🌻🌱
Kao poljoprivrednik, možda ste primijetili da tržište igra ključnu ulogu u određivanju uspjeha vašeg poljoprivrednog pothvata. 🛒🌾 U Qtech Designu vjerujemo u princip "Obrnutog tržišta" - obrađujte zemlju od tržišta do vaše farme. 💡👩‍🌾
1️⃣ Znati što tržište želi: 🔍📊
Prvi korak u postizanju uspjeha je razumijevanje potražnje vaše ciljane tržišne niše. Odredite željenu kvalitetu i količine vaših proizvoda te se potrudite ispuniti ta očekivanja. 🥕🍅
2️⃣ Održive poljoprivredne prakse: 🌍♻️
U Qtech Designu naglašavamo važnost održive poljoprivrede. Primjenom ekološki prihvatljivih praksi doprinosimo zelenijoj budućnosti i stvaramo pozitivan utjecaj na naš okoliš. 🌳🌿
3️⃣ Kvaliteta prije količine: ✨🏆
Iako je važno zadovoljiti potražnju tržišta, nikada ne žrtvujte kvalitetu svojih proizvoda. Kupci cijene visokokvalitetne, svježe proizvode koji su uzgojeni s ljubavlju i pažnjom. 🍏🥦
4️⃣ Izgradite vjernu bazu kupaca: ❤️🤝
Uspostavljanje povjerenja s vašim kupcima ključ je dugoročnog uspjeha. Dosljednom isporukom iznimnih proizvoda i usluga razvijat ćete vjernu bazu kupaca koja će podržavati vaš posao dugi niz godina. 👨‍👩‍👧‍👦🌟
5️⃣ Prilagodite se i inovirajte: 🔄🌐
Na kraju, uvijek budite otvoreni za promjene i spremni prihvatiti nove poljoprivredne tehnike i tehnologije. Prilagođavanje se stalno mijenjajućem tržištu i uključivanje inovacija održat će vas ispred konkurencije. 🚀🔝
U Qtech Designu strastveno vam pružamo alate i znanje koje trebate kako biste uspjeli u svijetu održive poljoprivrede. 🌾💚 Sjetite se, tajnauspješnog poljoprivrednog poslovanja leži u razumijevanju tržišta i radu na ispunjavanju njegovih zahtjeva. 🎯📈
 #QtechDesign #SustainableFarming #MarketInversion #SuccessInAgriculture #KnowYourMarket #EcoFriendlyFarming #QualityProduce #Innovation

Čítaj viac

Čo očakávať od konzultanta?

Čo očakávať od konzultanta?

Ako majiteľ firmy možno uvažujete o najatí konzultanta, ktorý vám pomôže s konkrétnym projektom alebo cieľom. Čo presne však poradenské služby zahŕňajú?

Tu je rýchly prehľad toho, čo môžete od konzultanta očakávať:

Analýza vášho podnikania a dostupných grantov: Konzultant dôkladne preštuduje vaše podnikanie a operácie, aby určil, na ktoré granty máte nárok.

Obchodné poradenstvo pred výberom grantu: Keď konzultant identifikuje potenciálne grantové príležitosti, poskytne rady, ktoré z nich sú pre vaše podnikanie najzmysluplnejšie.

Tvorba projektu za eurofondy: Poradca Vám následne vytvorí návrh projektu zohľadňujúci všetky náležitosti grantového programu.

Vytvorenie podnikateľského plánu: Aby bol váš projekt schválený, budete musieť mať podrobný podnikateľský plán. Konzultant vám môže pomôcť vytvoriť tento plán.

Predloženie projektu príslušnému orgánu: Po dokončení projektu ho konzultant predloží príslušnému orgánu poskytujúcemu grant.

Sledovanie stavu udelenia a podávanie správ: Konzultant bude sledovať priebeh vašej žiadosti a podľa potreby poskytne aktualizácie.

Konzultácie počas procesu obstarávania: Ak vám bol udelený grant, konzultant vám môže poskytnúť usmernenie, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky.

Podanie žiadosti o platbu: Po ukončení prác na projekte konzultant pripraví všetku potrebnú dokumentáciu na preplatenie.

Pravidelné správy o pokroku projektu na základe žiadostí o grant: Konzultant bude poskytovať pravidelné správy o stave projektu, pričom zabezpečí, že projekt napreduje podľa plánu.

Príprava záverečnej správy o projekte: Po dokončení projektu konzultant vypracuje záverečnú správu dokumentujúcu všetky aspekty práce.

Pri spolupráci s poradcom podpíšete internú zmluvu, v ktorej sú jasne uvedené všetky povinnosti a zodpovednosť na oboch stranách. Táto zmluva určí úlohy, termíny a cenu poskytovaných služieb.

Čítaj viac

Granty na inovácie

Granty na inovácie

Ak ste ako väčšina podnikateľov, stále hľadáte nové spôsoby, ako rozšíriť svoje podnikanie. A ako to urobiť lepšie ako využiť výhody grantových programov, ktoré vám môžu pomôcť financovať váš ďalší veľký projekt?

Existuje v Chorvátsku grantového programu ktorý špecificky podporuje investície začínajúcich malých a stredných podnikov s projektmi, ktorých technologická vyspelosť presahuje štádium overenia koncepcie, ale ktoré ešte nie sú pripravené na uvedenie na trh. Pre vašu spoločnosť to môže byť ideálna príležitosť získať finančné prostriedky, ktoré potrebuje na uskutočnenie ďalšieho kroku.

Aké sú teda kritériá oprávnenosti pre tento grantový program? Oprávnené náklady zahŕňajú predovšetkým náklady súvisiace s nákupom vybavenia a materiálu potrebného na realizáciu projektu, platy zamestnancov pracujúcich na projekte a poplatky za externé služby súvisiace s inováciami (napr. poradenstvo, prieskum trhu, laboratórne testovanie).

Aby sa vaša spoločnosť kvalifikovala do tohto grantového programu, musí mať sídlo v Chorvátsku a musí byť založená v priebehu posledných troch rokov. Okrem toho musí mať váš projekt jasný plán komercializácie s definovanými míľnikmi a cieľovými trhmi.

Ak si myslíte, že tento grantový program by mohol byť pre vašu firmu vhodný, nezabudnite vyplniť formulár žiadosti na webe a odošlite ho pred termínom. Pri troche šťastia získate financie, ktoré potrebujete na to, aby ste svoje podnikanie posunuli na vyššiu úroveň!

 

Drvoplast maslačak

Čítaj viac

Podmienky pre investovanie do zavlažovacích projektov

Podmienky pre investovanie do zavlažovacích projektov

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽOV NA ZÍSKAVANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SCHVÁLENIA PROJEKTU ZÁVLAHY

Podľa toho Nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRR) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 je investícia do zavlažovania prijateľná, len ak spĺňa požiadavky článku 46 uvedeného nariadenia. Podmienky, ktoré musia byť splnené v prípade investície do závlah, prešli do Programu rozvoja vidieka Chorvátskej republiky na obdobie rokov 2014-2020.

Splnenie špecifických podmienok pre investovanie do závlahových projektov musí prejsť predbežným posúdením prijateľnosti investície, t.j. kontrolou stavu vodného útvaru, na ktorý má plánovaný zásah vplyv, aby sa zistilo, že plánovaný zásah je v r. v súlade so špecifickými podmienkami prijatia.

V tejto súvislosti je žiadateľ povinný získať potvrdenie o predchádzajúcom schválení projektu závlah a na jeho získanie je potrebné predložiť základné informácie o projekte závlah.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Žiadosť o vydanie osvedčenia o predchádzajúcom schválení projektu sa podáva na formulári, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto pokynov, pričom dokumentácia predložená k žiadosti je nasledovná:

Získanie povolenia | chorvátske vody

 

Poslaním FPS je prispieť k úplnej udržateľnej produkcii potravín a biosystémov. Priesečník softvérových a hardvérových riešení FPS umožňuje systémom pestovania ovocia maximalizovať produkciu znížením nákladov a zvýšením výnosov. Použitím tejto inovatívnej technológie Systém FPS efektívne zhromažďuje systémové údaje, časové a výrobné údaje z rôznych mikromiest a pomocou inteligentnej analýzy zlepšuje výrobné charakteristiky. Zameranie na užívateľa, neustále zlepšovanie a technické inovácie tohto systému stavajú FPS ako jedinečného partnera na trhu predurčeného na rýchly rast.

 

Čítaj viac