Zavlažovací systém je súbor zariadení používaných na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín, trávnikov, záhrad a iných plôch. Inštalácia zavlažovacieho systému svojpomocne môže byť náročná, ale dodržaním niekoľkých základných krokov to zvládnete aj svojpomocne.

  1. Plánovanie: Prvým krokom je vypracovanie podrobného plánu, ktorý zahŕňa všetky aspekty ako veľkosť zalievanej plochy, druh rastlín, typ pôdy atď. Je potrebné určiť potrebné zóny pre zavlažovanie, v r. aby sa zabezpečil dostatočný tlak a množstvo vody pre každú zónu.

  2. Výber zariadenia: Výber zariadenia závisí od veľkosti a typu zavlažovanej plochy. Zavlažovací systém zvyčajne obsahuje hlavné pripojenie, ventily, potrubia, postrekovače, trysky a ďalšie príslušenstvo. Je potrebné dbať na kvalitu zariadenia a vybrať si také, ktoré vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

  3. Príprava: Pred začatím inštalácie je potrebné pripraviť pole. To môže zahŕňať čistenie a vyrovnávanie pôdy, kopanie výkopov potrubí a inštaláciu ventilov.

  4. Inštalácia potrubia: Po príprave pôdy je potrebné nainštalovať potrubia, ktoré spájajú hlavné pripojenie s rôznymi zavlažovacími zónami. Rúry môžu byť položené na povrchu alebo zakopané v zemi, v závislosti od potrieb.

  5. Inštalácia postrekovačov: Po inštalácii potrubí je potrebné nainštalovať postrekovače alebo trysky do každej zavlažovacej zóny. Postrekovače sú zvyčajne namontované na stojane alebo zakopané v zemi.

  6. Inštalácia ventilu: Keď sú potrubia a postrekovače na svojom mieste, je potrebné nainštalovať ventily. Ventily sa zvyčajne inštalujú v zavlažovacích zónach, aby umožnili reguláciu prietoku vody.

  7. Pripojenie k zdroju vody: Po dokončení inštalácie je potrebné napojiť závlahový systém na zdroj vody. To sa zvyčajne vykonáva pomocou vodovodnej prípojky na hlavnom vodovodnom potrubí.

  8. Testovanie: Akonáhle je všetko nastavené a pripojené, systém je potrebné otestovať, aby ste sa uistili, že funguje správne.