Súkromie tých, ktorí navštívia naše webové stránky, sa zaregistrujú do našej aplikácie, platformy a služieb online a bezpečnosť ich uložených údajov je pre QTECH DESIGN d.o.o. Myslíme si, že je dôležité, aby ste pochopili, kedy a prečo zhromažďujeme osobné údaje a ako ich môžeme použiť. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zhromažďovanie údajov a zásady zabezpečenia a používania spoločnosti QTECH. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobne identifikovateľných informácií alebo uložením akýchkoľvek vašich údajov na našich serveroch si prečítajte celé Zásady ochrany osobných údajov.

 

Všimnite si 

QTech zhromažďuje osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa a informácie o kreditnej karte, iba ak nám tieto údaje poskytnete dobrovoľne. Niektoré z týchto informácií nám musíte poskytnúť, ak chcete používať našu platformu. Dobrovoľné informácie, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na interné overenie na dokončenie transakcií; zabezpečiť náležité zákonné používanie QTech plošina; poskytnúť držiteľom licencie upozornenia na aktualizácie QTechsoftvér, údaje a služby našich pridružených spoločností; a pomáhať poskytovať technickú a produktovú podporu našim používateľom. Ak je to vhodné, QTech môže tieto údaje odovzdať a QTech medzinárodnému distribútorovi, ktorý poskytuje vyššie uvedené služby vo vašej krajine alebo a QTech pridružená spoločnosť, ktorej softvér, údaje a služby poskytujú riešenia na uspokojenie vašich potrieb. Naše pridružené spoločnosti sa tiež zaviazali chrániť osobné údaje, ako je opísané v ich vyhláseniach/zásadách ochrany osobných údajov.

QTech môže tiež použiť vaše meno, adresu a e-mail na zasielanie marketingových materiálov, informácií o používateľských konferenciách a bulletinov, pokiaľ nám neoznámite, že si tieto materiály neželáte dostávať. Príležitostne, QTech využíva služby colných poštových spoločností, ktoré sú oprávnené používať vaše osobné údaje iba v prospech spoločnosti QTech a jej pridružených spoločností.

Počas prehliadania QTech Webové stránky, môžete mať prístup na webové stránky našich pridružených spoločností a tretích strán prostredníctvom hypertextového odkazu. QTech nepreberá žiadnu zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán a navrhuje, aby ste si pred zdieľaním svojich osobných údajov prečítali vyhlásenia/zásady ochrany osobných údajov na takýchto webových stránkach.

QTECH postavil FPS | Aplikácia Frost Protection System ako komerčná aplikácia. Túto SLUŽBU poskytuje spoločnosť QTECH a je určená na používanie tak, ako je.

Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ak sa niekto rozhodne využiť naše služby.

Ak sa rozhodnete používať naše služby, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súvislosti s týmito zásadami. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na poskytovanie a zlepšovanie Služieb. nebudeme používať ani zdieľať vaše informácie s nikým okrem prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Podmienky používania, ktorý je prístupný na FPS | Systém ochrany pred mrazom, pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak.

 

Zbierka 

Určité informácie, ako napríklad adresa internetového protokolu (IP) vášho počítača, môžu byť uložené pomocou „cookies“ určených na urýchlenie prístupu k QTech informácie a služby. Súbor cookie je malý súbor, ktorý nám môže oznámiť, keď navštívite naše webové stránky, a sledovať vaše preferencie prehliadania. QTech nepoužíva súbory cookie na ukladanie informácií, ako sú čísla kreditných kariet, telefónne čísla alebo iné informácie, ktoré poskytnete. Ak chcete zachovať svoje súkromie, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie.

QTech Webové stránky môžu vyžadovať registráciu na získanie prístupu k špeciálnym službám, licenčným kľúčom alebo iným funkciám. Tieto informácie sa použijú na poskytovanie podpory a špecializovaných služieb.

QTech môže tiež zhromažďovať osobné údaje, ktoré poskytnete pri objednávaní a registrácii softvéru, údajov alebo služieb; zúčastniť sa súťaží; objednávať informačné bulletiny; registrovať sa na školenia alebo konferencie; alebo predkladať žiadosti, ktoré si vyžadujú priamu odpoveď na vás.

V záujme lepšieho zážitku pri používaní našich Služieb môžeme od vás vyžadovať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, vrátane, ale nie výlučne, mena, priezviska, e-mailu, telefónu. Informácie, ktoré požadujeme, budeme uchovávať a používať tak, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Aplikácia (FPS) využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie používané na vašu identifikáciu.

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán používaných aplikáciou

* [Služby Google Play]
* [Google Analytics for Firebase]
* [Firebase Crashlytics]
* [Facebook]

[Dropbox]
[Trello]
[Zadať formulár]

Údaje denníka

Chceme vás informovať, že vždy, keď používate naše Služby, v prípade chyby v aplikácii zhromažďujeme údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) vo vašom telefóne s názvom Log Data. Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu („IP“) vášho zariadenia, názov zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia aplikácie pri využívaní našej služby, čas a dátum vášho používania služby a ďalšie štatistiky. .

 

Poskytovatelia služieb

môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán z nasledujúcich dôvodov:

* na uľahčenie našej služby;
* Poskytovať Službu v našom mene;
* Vykonávať služby súvisiace so službou; alebo
* Aby nám pomohli analyzovať, ako sa naša služba používa.

chceme informovať používateľov tejto služby, že tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom. Dôvodom je plnenie im zverených úloh v našom mene. Sú však povinní nezverejniť ani použiť informácie na žiadny iný účel.

 

Výber 

Ak odošlete osobné údaje, QTech vás môže kontaktovať alebo vám poslať marketingové informácie o softvéri alebo službách. Ak si neželáte dostávať tieto informácie, môžete nám to oznámiť zaslaním e-mailu na adresu info@qtech.hr, ako je uvedené nižšie. Majte však na pamäti, že v dôsledku vášho zvolenia na odstránenie zo zoznamov adresátov nemusíte dostať cenné informácie.

Okrem toho, čo je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, QTech nezverejní vaše osobné identifikačné údaje, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na (1) dodržiavanie zákonných ediktov, (2) ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti QTech, alebo (3) ako súčasť prevodu aktív na nástupcu v záujme.

Okrem uvedeného, QTech neprenajíma, nepredáva ani inak nezdieľa osobné identifikačné údaje.

 

Prístup

QTech vám umožní prístup k informáciám o vás v našej databáze tak, že nás budete kontaktovať na adrese info@qtech.hr. Ak sa domnievate, že niektoré informácie sú nesprávne alebo je potrebné ich aktualizovať, informujte nás o tom. Po overení požadovanej zmeny naše záznamy opravíme. Ak si už neželáte dostávať e-mailové alebo poštové upozornenia o softvéri, službách alebo špeciálnych akciách, dajte nám vedieť zaslaním e-mailu na adresu info@qtech.hr a uveďte, že nechcete dostávať tieto upozornenia. Uveďte svoje presné meno a adresu, ako aj popis publikácie alebo zásielky, ktorú ste dostali. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás nezahrnuli do zasielania marketingových materiálov QTech klientov tak, že zaznamenáte svoju voľbu v našej databáze.

 

Bezpečnosť

QTech prijme primerané a obozretné opatrenia, aby zabezpečil, že vaše osobné údaje budú chránené pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Na ochranu údajov o vašej kreditnej karte a iných údajov, ktoré máte uložené v našom cloude, použijeme šifrované pripojenia klientov s overenými bezpečnostnými protokolmi (SSL) atď. Ceníme si vašu dôveru pri poskytovaní vašich osobných údajov, preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Pamätajte však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný a spoľahlivý a nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

 

Odkazy na iné stránky

Tieto služby môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na danú stránku. Upozorňujeme, že tieto externé stránky neprevádzkujeme. Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

 

Súkromie detí

Tieto služby neoslovujú nikoho mladšieho ako 13 rokov. vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov\. V prípade, že zistíme, že dieťa mladšie ako 13 rokov nám poskytlo osobné údaje, tieto okamžite vymažeme z našich serverov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás, aby sme mohli vykonať potrebné kroky.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Preto vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali kvôli prípadným zmenám. o akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

 

Presadzovanie

Ak tomu z akéhokoľvek dôvodu veríte QTech nedodržal tieto zásady, kontaktujte nás na adrese Ivan Jović info@qtech.hr, a QTech bude okamžite konať, aby to prešetril, podľa potreby opravil a informoval vás o oprave. Identifikujte problém ako problém týkajúci sa pravidiel ochrany osobných údajov vo vašej komunikácii s používateľom QTech.

 

Táto politika je účinná od 20.04.2020