Vaše práva podľa kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov

Kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (CCPA) vám poskytuje práva týkajúce sa spôsobu zaobchádzania s vašimi údajmi alebo osobnými údajmi. Podľa legislatívy sa obyvatelia Kalifornie môžu rozhodnúť odmietnuť „predaj“ svojich osobných údajov tretím stranám. Na základe definície CCPA sa „predaj“ vzťahuje na zhromažďovanie údajov za účelom vytvárania reklamy a inej komunikácie. Získajte viac informácií o zákone CCPA a vašich právach na ochranu osobných údajov.

Ako sa odhlásiť

Kliknutím na odkaz nižšie už nebudeme zhromažďovať ani predávať vaše osobné údaje. Týka sa to tretích strán aj údajov, ktoré zhromažďujeme, aby sme vám pomohli prispôsobiť vašu skúsenosť na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom inej komunikácie. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.