Dizajn Qtech zvyšuje povedomie ľudí o dôležitých mikroklimatických zmenách a osvojuje si nové technológie pre lepší, udržateľnejší a ekologickejší spôsob výroby potravín. Neustály vývoj inovatívnych technických riešení pre prvovýrobcov prispeje k cieľu uživiť 10 miliárd ľudí v roku 2050.

Spoločnosť QTECH DESIGN d.o.o.
Ulica Laslovačka 1, Záhreb
Chorvátsko
IBAN: HR7724020061100822639
PDV ID: HR97936376003
OIB: 97936376003