Qtech Trešnja

Poslaním FPS je prispieť k úplnej udržateľnej produkcii potravín a biosystémov. Priesečník softvérových a hardvérových riešení FPS umožňuje systémom pestovania ovocia maximalizovať produkciu znížením nákladov a zvýšením výnosov. Aplikáciou tejto inovatívnej technológie systém FPS efektívne zhromažďuje údaje o systéme, počasí a výrobe z rôznych mikromiest a pomocou inteligentnej analýzy zlepšuje výrobné charakteristiky. Zameranie na používateľa, neustále zlepšovanie a technické inovácie tohto systému stavajú FPS ako jedinečného partnera na trhu predurčeného na rýchly rast.