Dronová kontrola POĽNOHOSPODÁRSKYCH OBLASTÍ

Zelenium
€80,00
| /

Kontrola dronu poskytuje úplný prehľad o vývoji projektu. Či už ide o prvotné prieskumy terénu, kedy sa letecká snímka využíva ako podklad pre koncepčný návrh, alebo letecká snímka slúži na sledovanie procesu a dynamiky vykonávania prác a skladaním všetkých podstatných častí procesu vzniká materiál vhodný na uspokojenie marketingový segment projektu alebo investície.

*kontrola strechy

 

Súčasťou tovaru je digitálna nahrávka v originálnom formáte doručená na emailovú adresu zákazníka.

Zelenium snimanje dronom