Technologický projekt | Agronomický

QTECH
€500,00
| /

Projekt agrotechniky obsahuje popis investície, technicko-technologický a výrobný proces, grafickú časť a druh investície (vybudovanie a vybavenie novej trvalkovej plantáže a/alebo reštrukturalizácia a vybavenie existujúcej trvalkovej plantáže), popis a uvedenie plánovaného umiestnenia sadu na katastrálnom pláne, druhy (názvy, odrody, podpníky) ovocia, ktorého sa investícia týka, sadbový materiál, plocha výsadby, ktorej sa investícia týka, rozbor a príprava pôdy, podmienky pestovania (klíma , pôda, poloha, potreby vody, živín a pod.), vek plantáže, systém pestovania, spôsob údržby a starostlivosti, popis a technická charakteristika jednotlivých systémov a vybavenia trvalkových plantáží.

Technologický projekt bol vytvorený a certifikovaný/podpísaný odborníkom v oblasti agronómie a technických vied, vzťahuje sa na užívateľa a plantáž v mieste investície užívateľa.

Výpočet na m2 plánovanej plantáže