Technologický projekt | Antifrost systém

QTECH
€500,00
| /

Projekt protimrazového systému (antifrost system) obsahuje popis investície, technicko-technologický a výrobný proces, grafickú časť a typ investície (vybudovanie a vybavenie novej trvalkovej výsadby a/alebo reštrukturalizácia a vybavenie existujúcej trvalková výsadba), popis a prezentácia plánovanej polohy sadu v katastrálnom pláne, druhy (názvy, odrody, podpníky) ovocia, ktorého sa investícia týka, sadbový materiál, plocha výsadby, ktorej sa investícia týka, rozbor a príprava pôdy , pestovateľské podmienky (klíma, pôda, poloha, potreby vody, živín a dr.), vek porastov, pestovateľský systém, spôsob údržby a starostlivosti, popis a technická charakteristika jednotlivých systémov a zariadení trvalkových porastov.

Technická časť projektu obsahuje hydraulický výpočet potrubia potrebného pre normálnu prevádzku protimrazového systému, definovanie potrebnej vodnej kapacity pre minimálnu prevádzku systému na obdobie 6 dní, výber ekonomicky najvýhodnejší systém distribúcie vody v sade za účelom vytvorenia 100% vlhkosti pri ochrane, výber filtračného zariadenia s veľkostnou filtráciou, výber automatiky na sledovanie a riadenie chodu systému a potrebné agrometeorologické stanice pre lepšiu predpovedanie možnosti mrazu a nízkych teplôt. Tento projekt zahŕňa vypracovanie odhadu nákladov potrebných na obstaranie, implementáciu, zaškolenie a uvedenie systému protimrazovej ochrany do prevádzky. Ako príloha projektu sa predkladá návrh existujúceho nálezového stavu a budúceho riešenia protimrazového systému so všetkými potrebnými bodmi na vytýčenie prvkov pre jednoduchú inštaláciu systému.

Technologický projekt bol vytvorený a certifikovaný/podpísaný odborníkom v oblasti agronómie a technických vied, vzťahuje sa na užívateľa a protimrazový systém v mieste investície užívateľa.

Výpočet na m2 plánovanej chránenej plantáže pomocou protimrazového systému.