Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)
Hrvatske Šume | Kutina | Klonski nasad divlje trešnje

U sklopu Hrvatskih šuma djeluje nekoliko klonskih plantaža na kojima se proizvodi sjeme šumskog drveća, a među njima je i sjemenska klonska plantaža divljih trešanja u šumskom predjelu Polojac - Šartovac, nedaleko Kutine. Vlasnik klonske plantaže su Hrvatske šume, Uprave šuma Zagreb, Šumarija Kutina.

Tvrtka Qtech design angažirana je za provođenje pilot projekta antifrost sustava na 360 m2 divlje trešnje na najnepovoljnijoj lokaciji unutar mikroklime nasada. Pilot projektom definirali su se ulazni parametri potrebni za izradu tehnološkog projekta rekonstrukcije trajnog nasada pomoću sustava zaštite od mraza (antifrost sustav). 

 

Antifrost sustav trešnja -5°C

Sustav u Kutini zaštitio je divlju trešnju na -5 °C sa intenzitetom kišenja od 2,8 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 1 m3/h koji je pomoću vodospreme slobodnim padom održavao tlak tokom cijele noći 0,5 bar na pulsatoru. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 15 m3/h vode te se je prilikom niske razine opskrbe nadopunjavala iz akumulacijskog jezera pomoću pumpe za nadopunu vodospreme koja se nalazi na najvišoj točci voćnjaka. Potrošnja energije iznosila je 1,5 kW/h koja se trošila na rad pumpe za nadopunu vodospreme. 

Unutar mikrolokacije sustava instalirana je jedna agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Agrometeorološka stanica pokriva mikroklimu unutar 3 hektara nasada. 

 

Antifrost sustav loš primjer bijelog leda

 

Misija FPS je pridonositi potpunoj održivoj proizvodnji hrane i biosustava. Intersekcija softverskog i hardverskog rješenja FPS omogućuje voćarskim sustavima maksimalizaciju proizvodnje kroz smanjenje troškova i  povećanje uroda. Primjenom ove inovativne tehnologije, FPS sustav efikasno prikuplja sistemske, vremenske te proizvodne podatke sa razičitih mikro lokacija, te uz pomoć pametne analitike poboljšava proizvodne karakteristike. Fokusiranost na korisnika, kontinuirano unaprjeđenje i tehnička inovativnost ovog sustava, pozicioniraju FPS kao jedinstvenog tržišnog sučesnika predodređenog za rapidni rast.