Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)

Mobilna konstrukcija za zaštitu nasada

Mobilna konstrukcija za zaštitu nasada

U tijeku je novi inovativni projekt koji ima za cilj razviti novo rješenje za pokrivanje poljoprivrednih kultura. Projektom koji Qtech provodi u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje iz Zagreba nastoji se stvoriti novi sustav koji će omogućiti učinkovitiju konfiguraciju usjevnih površina ovisno o proizvodnim potrebama.

Projekt je još uvijek u ranoj fazi, ali tim je uvjeren da će novi sustav biti znatno napredniji od postojećih rješenja na tržištu u smislu trajnosti, toplinske izolacije i fizičke otpornosti. Osim toga, novi sustav bit će lakši za sastavljanje i rastavljanje te će biti isplativiji.

Mobilnom konstrukcijom za zaštitu usjeva upravljat će novi softverski sustav koji su razvili Qtech i Drvoplast. Ovaj sustav će omogućiti automatsko otvaranje i zatvaranje obloga ovisno o vremenskim uvjetima, a njime će se lako upravljati putem mobilnih uređaja ili računala.

Razvoj novih tehnologija za zaštitu usjeva ključan je za budućnost poljoprivrede. S obzirom da se očekuje da će globalna populacija dosegnuti 9,7 milijardi do 2050. godine, potražnja za hranom nastavit će se povećavati, stvarajući pritisak na poljoprivrednike da proizvode više s manje resursa.

Zato ovaj open-source projekt treba vašu podršku. Ako ste poljoprivrednik, inženjer poljoprivrede ili samo netko koga zanima budućnost poljoprivrede, razmislite o pridruživanju ovom projektu. Vaša će podrška pomoći da se ovaj inovativni novi sustav razvije i učini dostupnim poljoprivrednicima diljem svijeta.

 

Drvoplast Maslačak

Pročitaj više

OPG Svemir | Demerje | Trešnje

OPG Svemir | Demerje | Trešnje

U voćnjaku obitelji Kos nalazi se 1400 stabala trešnje, no rijetko koje ima ploda. One trešnje koje se i nađu crvene su i debele, no premalo ih je da bi se s njima išlo u prodaju.

"Gubici su gotovo 100 posto, ono što imamo je za osobnu upotrebu. Kakvih 300 do 400 kg maksimum. Od predviđenih, realno predviđenih 15,16 tona", izjavio je Svemir Kos, iz OPG-a Kos.

Obitelj Kos angažirala je tvrtku Qtech design za izradu pilot projekta antifrost sustava na 2.000 m2 trajnog nasada trešnje. Pilot projektom definirali su se ulazni parametri potrebni za izradu tehnološkog projekta rekonstrukcije trajnog nasada pomoću sustava zaštite od mraza (antifrost sustav).  

 

OPG Svemir antifrost sustav trešnja

 

Sustav u Demerju zaštitio je trešnju na -2,2 °C sa intenzitetom kišenja od 2,22 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 4,74 m3/h i tlaka tokom cjele noći od minimalno 0,5 bar na pulsatoru. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 71 m3/h vode. Potrošnja energije iznosila je 0,75 kW/h koja se trošila na rad opskrbnog vodovoda

Demerje | OPG Svemir Kos

Unutar mikrolokacije sustava instalirana je jedna agrometerološka stanica s opremom za meterološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Agrometeorološka stanica pokriva mikroklimu unutar 1 hektara nasada. 

Antifrost sustav temperatura ispod leda

Vizija FPS je podignuti svijest ljudi o važnim mikroklimatskim promjenama te primijeniti nove tehnologije radi boljeg, održivog i okolišu prilagođenom načinu proizvodnje hrane. FPS kreira inovativna tehnička rješenja za primarne proizvođače, te doprinosi cilju prehranjivanja 10 miljardi ljudi u 2050.

 

 

Pročitaj više

Hrvatske Šume | Kutina | Klonski nasad divlje trešnje

Hrvatske Šume | Kutina | Klonski nasad divlje trešnje

U sklopu Hrvatskih šuma djeluje nekoliko klonskih plantaža na kojima se proizvodi sjeme šumskog drveća, a među njima je i sjemenska klonska plantaža divljih trešanja u šumskom predjelu Polojac - Šartovac, nedaleko Kutine. Vlasnik klonske plantaže su Hrvatske šume, Uprave šuma Zagreb, Šumarija Kutina.

Tvrtka Qtech design angažirana je za provođenje pilot projekta antifrost sustava na 360 m2 divlje trešnje na najnepovoljnijoj lokaciji unutar mikroklime nasada. Pilot projektom definirali su se ulazni parametri potrebni za izradu tehnološkog projekta rekonstrukcije trajnog nasada pomoću sustava zaštite od mraza (antifrost sustav). 

 

Antifrost sustav trešnja -5°C

Sustav u Kutini zaštitio je divlju trešnju na -5 °C sa intenzitetom kišenja od 2,8 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 1 m3/h koji je pomoću vodospreme slobodnim padom održavao tlak tokom cijele noći 0,5 bar na pulsatoru. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 15 m3/h vode te se je prilikom niske razine opskrbe nadopunjavala iz akumulacijskog jezera pomoću pumpe za nadopunu vodospreme koja se nalazi na najvišoj točci voćnjaka. Potrošnja energije iznosila je 1,5 kW/h koja se trošila na rad pumpe za nadopunu vodospreme. 

Unutar mikrolokacije sustava instalirana je jedna agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Agrometeorološka stanica pokriva mikroklimu unutar 3 hektara nasada. 

 

Antifrost sustav loš primjer bijelog leda

 

Misija FPS je pridonositi potpunoj održivoj proizvodnji hrane i biosustava. Intersekcija softverskog i hardverskog rješenja FPS omogućuje voćarskim sustavima maksimalizaciju proizvodnje kroz smanjenje troškova i  povećanje uroda. Primjenom ove inovativne tehnologije, FPS sustav efikasno prikuplja sistemske, vremenske te proizvodne podatke sa razičitih mikro lokacija, te uz pomoć pametne analitike poboljšava proizvodne karakteristike. Fokusiranost na korisnika, kontinuirano unaprjeđenje i tehnička inovativnost ovog sustava, pozicioniraju FPS kao jedinstvenog tržišnog sučesnika predodređenog za rapidni rast. 

 

 

 

Pročitaj više

Spomenik Domovini | Sustav automatskog navodnjavanja zelenih površina

Spomenik Domovini | Sustav automatskog navodnjavanja zelenih površina

U sklopu planiranih radova na uređenju prostora Spomenika Domovini, Grad Zagreb angažirao je tvrtku Qtech design za projekt sustava automatskog navodnjavanja | automatski sustav kišenja. Sustav se vodom opskrbljuje preko gradskog vodovodnog priključka koji se nalazi na predviđenim pozicijama priključka sustava automatskog navodnjavanja u ventilacijskim šahtama pumpne stanice fontane. Upravljanje sustavom vrši se pomoću digitalnog strujnog programatora. 

Spomenik domovini

Kao projektna pologa za izradu dokumentacije sustava navodnjavanja, projektantu je dostavljen projekt uređenja zelenih površina prostora Spomenika Domovini napravljen od ovlaštenog krajobraznog arhitekta Roberta Duića.

 

Dinamika izvođenja

Izvođenje sustava navodnjavanja zelenih površina podijeljeno je u dvije faze.

Prva faza obuhvaća izvedbu opskrbne vodovodne instalacije za navodnjavanje, ovi radovi izvode se u fazi izvedbe infrastrukture objekta, prije izvedbe prometnica i staza. U radove prve faze spada i ugradnja vodonepropusnih prodora za prolaz cijevi iz ventilacijskih šahta gdje su smješteni elektromagnetski ventili do površina zalijevanja.

Druga faza obuhvaća izvedbu sustava za navodnjavanje, izvodi se u fazi nasipavanja završnog sloja zemlje i sadnje biljnog materijala, prije sjetve travnjaka. 

Radovi druge faze obuhvaćaju:

 • ugradnju kompletnog cjevovoda počevši od priključaka na opskrbni vod (izveden u Fazi I) do razdjelnih okana s elektroventilima,
 • ugradnju razdjelnih armatura i elektroventila,
 • ugradnju lateralnih linija s uređajima za navodnjavanje (cijevi kap po kap, prskalice),
 • sve zemljane radove potrebne za ugradnju vodovodne i elektro instalacije i uređaja za navodnjavanje,
 • sve ostale ostale montažerske i obrtničke radove neophodne za izvedbu kompletnog i funkcionalnog sustava,
 • sve radnje potrebne za povezivanje novog sustava automatike,
 • sva testiranja i ispitivanja potrebna za dokazivanje funkcionalnosti sustava
 • sve poslove na vođenju gradilišne dokumentacije i izrade shema izvedenog stanja instalacija

           

Opskrba vodom

Sustav za navodnjavanje opskrbljivat će se gradskom vodom preko vodovodnog priključka  DN50 minimalnog protoka 7,0 m3/h i 4,5 bar (visine dobave od 45 m) koji se nalazi na predviđenim pozicijama priključka sustava automatskog navodnjavanje u ventilacijskim šahtama pumpne stanice fontana.  Ovim projektom obuhvaćeno je navodnjavanje na površini od cca. 4460 m2

Uređaji za navodnjavanje

Površine s cvjetnim gredicama, tlopokrivačima te živicom navodnjavaju se kapanjem tako da se predviđa ugradnja dvoslojne cijevi s kapaljkama protoka 2,2 l na razmaku 33cm, s ugrađenom kompenzacijom pritiska. Na svim lateralnim linijama s cijevi kap po kap ugrađuju se dodatni regulatori pritiska s zadanim izlaznim pritiskom od 2,0 bar. Travne površine navodnjavaju se sustavom kišenja pomoću pop up prskalica spojenih na lateralni vod. Odabir prskalice i dizne ovisi o veličini površine koja se navodnjavanja.

 Pop up prskalica

Upravljački sustav

Svi upravljački sklopovi ugrađuju se na vanjsku instalaciju. Sustav za navodnjavanje razdijeljen je na 17 zona istovremenog rada putem elektromagnetskog ventila promjera DN40 (R1 1/2''), s naponom špule 24V.

Elektromagnetski ventili imaju mogućnost manualnog rukovanja i podešavanja protoka, te svojom konstrukcijom onemogućavaju povrat vode iz instalacije u opskrbnu mrežu. Elektro magnetski ventili su u izvedbi od tvrde plastike, normalno zatvoreni, za radni pritisak do 10 bara i temperaturu medija do 43 °C. Elektromagnetski ventili ugrađuju se u ventilacijske šahte servisne prostorije. Za svaki elektromagnetski ventil u sustavu predviđena je ugradnja regulatora pritiska za podešavanje pritiska u lateralnom vodu, kako bi uređaji za navodnjavanje radili u projektom predviđenim uvjetima. Upravljanje radom elektromagnetskih ventila je putem digitalnog strujnog programatora s minimalno 20 izlaza upravljanja 24V el. magnetskim ventilima. Digitalni strujni programator ima LCD zaslon s jednostavnim korisničkim sučeljom, mogućnost nadzora protoka i upravljanja protokom, priključak za vremenski senzor s prekidačem za premoštenje, priključak za master ventil.

Digitalni strujni programator 

Iskaz protoka po lateralnim linijama

U nastavku su iskazani pojedinačni protoci lateralnih linija u sustavu navodnjavanja, uz uvjet optimalnih hidrauličkih uvjeta rada: 

 • radni pritisak na linijama s cijevi kap po kap – 2 bara
 • radni pritisak na linijama s statičkim prskalicama – 3 bara
 • radni pritisak na linijama s dinamičkim prskalicama – 3 bara

Protok vode po linijama navodnjavanja

Potrošnja vode sustava kišenja Spomenika Domovini sa 100% preklapanja prikazana je na sljedećem dijagramu:

 Potrošnja vode sustava kišenja Spomenik Domovini

Pročitaj više

OPG Stjepan Car | Vrbovec | voćnjak

OPG Stjepan Car | Vrbovec | voćnjak
OPG stjepan car nalazi se u gradu Vrbovcu, na 3000 m2 nalazi se voćnjak sa raznim sortama jabuka, krušaka, marelica, šljiva, trešnja. Zbog ranih proljetnih mrazova gosp. Car odlučio se za sustav zaštite od mraza FPS tvrtke Qtech design iz Zagreba. Sustav je trenutno u izvođenju te se planira početno testiranje tokom jeseni 2020. Sustav će biti funkcionalan i spreman za zaštitu voćnjaka od ranih proljetnih mrazova 2021. godine.

Pročitaj više