Sustav za navodnjavanje je skup opreme koji se koristi za zalijevanje poljoprivrednih usjeva, travnjaka, vrtova i drugih površina. Samoinstalacija sustava za navodnjavanje može biti izazovna, ali slijedeći nekoliko osnovnih koraka, to je moguće učiniti samostalno.

  1. Planiranje: Prvi korak je napraviti detaljan plan koji uključuje sve aspekte poput veličine površine koju treba zalijevati, vrste biljaka, tipa tla, i sl. Potrebno je odrediti potrebne zone za navodnjavanje, kako bi se osigurao dovoljan pritisak i količina vode za svaku zonu.

  2. Odabir opreme: Odabir opreme ovisi o veličini i vrsti površine koja se treba zalijevati. Uobičajeno, sustav za navodnjavanje uključuje glavni priključak, ventile, cijevi, raspršivače, mlaznice i ostale pribore. Potrebno je obratiti pozornost na kvalitetu opreme i odabrati onu koja odgovara potrebama i budžetu.

  3. Priprema: Prije početka instalacije, potrebno je pripremiti teren. To može uključivati čišćenje i niveliranje tla, kopanje rovova za cijevi i postavljanje ventila.

  4. Instalacija cijevi: Nakon pripreme terena, potrebno je postaviti cijevi koje povezuju glavni priključak s različitim zonama za navodnjavanje. Cijevi se mogu položiti na površinu ili se ukopati u tlo, ovisno o potrebama.

  5. Postavljanje raspršivača: Nakon postavljanja cijevi, potrebno je postaviti raspršivače ili mlaznice u svakoj zoni za navodnjavanje. Raspršivači se obično postavljaju na stalke ili su ukopani u tlo.

  6. Postavljanje ventila: Nakon što su cijevi i raspršivači postavljeni, potrebno je postaviti ventile. Ventili se obično postavljaju u zonama za navodnjavanje kako bi se omogućilo upravljanje protokom vode.

  7. Povezivanje na izvor vode: Kada je instalacija gotova, potrebno je povezati sustav za navodnjavanje na izvor vode. To se obično radi pomoću priključka za vodu na glavnom vodovodnom cjevovodu.

  8. Testiranje: Nakon što je sve postavljeno i spojeno, potrebno je testirati sustav kako bi se osiguralo da radi ispravno.