Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)
Vrtovi voća | Katoličko Selišće | Jabuka

Tvrtka Vrtovi voća d.o.o. je trgovačko društvo za trgovinu i uslugu sa sjedištem u Velikoj Ludini, Ulica Moslavačkih vinograda 9, Katoličko Selišće. Predmet poslovanja je poljoprivredna djelatnost, proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, a osnovano je s ciljem uzgoja jezgričavog i koštuničavog voća.

Temeljem činjenice o potražnji tržišta za kvalitetnom jabukom, tvrtka Vrtovi voća d.o.o. pridružila se grupi poduzetnika koji u intenzivnoj voćarskoj proizvodnji jabuka vide svoju poslovnu priliku te je 2011. godine počela s projektom podizanja voćnjaka na području Velike Ludine na površinama gdje su nekad bili voćnjaci jabuka u okviru PPK Zagreb. Tvrtka Vrtovi voća d.o.o. je službeno upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 2011. godine. Projekt podizanja i opremanja 14,5 ha intenzivnog voćnjaka je početkom 2012. prijavljen na natječaj iz IPARD programa i uspješno je realiziran tijekom 2012. i 2013. g. Voćnjak jabuka iz godine u godinu ulazi u sve veći rod te je već trebao doći do maksimalnog prinosa od 60 t/ha. Nažalost zbog pojave mraza u 2016. i 2017. g. urod u tim godinama se nije ostvario te se je planiralo investirati u sustav zaštite od mraza (anti frost). Proizvodnja jabuka je u tvrtki Vrtovi voća sukladna principima integrirane proizvodnje te je od 2014. g. upisana u upisnik integriranih proizvođača, od 2014. g. je certificirana po GLOBALG.A.P. standardu.

 

 

 Vrtovi voća akumulacija

Voćnjaci jabuke su posađeni u općini Velika Ludina, k.o. Katoličko Selišće, k.č. 4805/12 i 4805/8. Raspored sorti po površinama koje se proizvode su sljedeće:

  • Zlatni delišes (klon Reinders) – 6,5 ha (k.č. 4805/8)
  • Jonagold (klonovi Morrens Jonagored Supra i Wiltons Red Jonaprince) – 5,5 ha (k.č. 4805/12)
  • Idared – 2,5 ha (k.č. 4805/12)

 

Sustav zaštite od mraza (anti frost)

Analiza klimatskih parametara i praćenje proizvodnog ciklusa u periodu od 2012 do 2015. godine pokazuje izrazitu pojavu ekstremnih situacija dugih i sušnih perioda, perioda s velikim intezitetom oborina, kao i pojavom kasnih proljetnih mrazova. Posebno povećana učestalost pojave mraza koja direktno utječe na gubitak kompletnog roda za nadolazeću sezonu gdje ni osiguranje roda ne pokriva sve troškove, sve to traži primjenu aktivnih mjera zaštite i smanjenje rizika proizvodnje.

Vrtovi Voća | jabuka

Pošto je postojeća proizvodnja jabuka na projektnom području imala sistem za navodnjavanje kap po kap, vodospremu i potrebnu opremu za redovan rad sistema, restrukturiranjem se planiralo korištenje svih elemenata sistema koji su po svojim hidrauličkim karakteristikama u okviru zadanih parametara za sistem zaštite od mraza. 

Sustav zaštite od kasnog proljetnog mraza se bazira na fenomenu anomalije vode kada se prilikom promjene agregatnog stanja 1 gram vode iz tekućeg u čvrsto stanje oslobađa 80 Cal energije. Ova energija se koristi za održavanje temperature cvijeta i mladog ploda na temperaturi od 0 do -2ºC. Ujedno preko cvijeta i ploda se radi ledena pokorica vlažnog leda, čija je temperatura 0ºC i koristi se iglu efekat za zaštitu roda.

Sustav zaštite od mraza pokrećemo na +2°C mjereno na vlažnom termometru, ili kada smo sigurni da će biti mraza, ali uvijek sat vremena prije najavljenog rizika od mraza. Kada zaštitimo prostor (atmosferu i tlo vlagom), tada dolazi do smanjenog isparavanja, time postižemo mikroklimu sa 100% relativne vlažnosti zraka i sprječava se gubitak topline zračenjem, a zadržava se energija dobivena smrzavanjem vode.

 

FPS Vrtovi voća mraz jabuka

 

Sistem zaustavljamo nakon što se sav led otopio, naročito ukoliko u jutarnjim satima ima laganog vjetra.

Projektom Vrtovi Voća obuhvaćana je izvedba usisnog cjevovoda s pumpnim agregatom, filterskog postrojenja, zaštitne opreme u pumpnoj stanici, primarnog opskrbnog cjevovoda, kontrolne jedinice na polju, sekundarnog cjevovoda, razvodne mreže u voćnjaku te emitera postavljenih na pred definiranom rasteru sustava zaštite od mraza u okviru restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada jabuka. 

Sustav u Velikoj Ludini zaštitio je jabuku na -5 °C sa intenzitetom kišenja od 1,2 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 203 m3/h. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 3000 m3/h vode te se je cijeli sustav osiguravao pomoću akumulacije od 30.000 m3 dovoljne za 10 dana zaštite nasada  Potrošnja energije iznosila je 120 kW/h koja se trošila na rad dizel pumpnog agregata i filterskog postrojenja.

Unutar mikrolokacije sustava instalirane su tri agrometeorološke stanica s opremom za meteorološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Tri agrometeorološka stanice pokrivaju mikroklimu unutar 40 hektara nasada. 

 

Antifrost sustav -3 °C jabuka

 

FPS je kompletno mikroklimatsko rješenje za poljoprivredu. Trenutne primjene su u voćarskim sustavima, sa primarnim fokusom na obranu od ranih proljetnih mrazova. Buduće implementacije sustava će uključivati (i) pamento navodnjavanje (opasnost od mogućeg isušivanja tla), (ii) pametnu prihranu (iii) upozorenja za požare i nalete jakih vjetrova te (iv) modele za predviđanje razvoja biljnih bolesti i štetnika.