Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)
Spomenik Domovini | Sustav automatskog navodnjavanja zelenih površina

U sklopu planiranih radova na uređenju prostora Spomenika Domovini, Grad Zagreb angažirao je tvrtku Qtech design za projekt sustava automatskog navodnjavanja | automatski sustav kišenja. Sustav se vodom opskrbljuje preko gradskog vodovodnog priključka koji se nalazi na predviđenim pozicijama priključka sustava automatskog navodnjavanja u ventilacijskim šahtama pumpne stanice fontane. Upravljanje sustavom vrši se pomoću digitalnog strujnog programatora. 

Spomenik domovini

Kao projektna pologa za izradu dokumentacije sustava navodnjavanja, projektantu je dostavljen projekt uređenja zelenih površina prostora Spomenika Domovini napravljen od ovlaštenog krajobraznog arhitekta Roberta Duića.

 

Dinamika izvođenja

Izvođenje sustava navodnjavanja zelenih površina podijeljeno je u dvije faze.

Prva faza obuhvaća izvedbu opskrbne vodovodne instalacije za navodnjavanje, ovi radovi izvode se u fazi izvedbe infrastrukture objekta, prije izvedbe prometnica i staza. U radove prve faze spada i ugradnja vodonepropusnih prodora za prolaz cijevi iz ventilacijskih šahta gdje su smješteni elektromagnetski ventili do površina zalijevanja.

Druga faza obuhvaća izvedbu sustava za navodnjavanje, izvodi se u fazi nasipavanja završnog sloja zemlje i sadnje biljnog materijala, prije sjetve travnjaka. 

Radovi druge faze obuhvaćaju:

 • ugradnju kompletnog cjevovoda počevši od priključaka na opskrbni vod (izveden u Fazi I) do razdjelnih okana s elektroventilima,
 • ugradnju razdjelnih armatura i elektroventila,
 • ugradnju lateralnih linija s uređajima za navodnjavanje (cijevi kap po kap, prskalice),
 • sve zemljane radove potrebne za ugradnju vodovodne i elektro instalacije i uređaja za navodnjavanje,
 • sve ostale ostale montažerske i obrtničke radove neophodne za izvedbu kompletnog i funkcionalnog sustava,
 • sve radnje potrebne za povezivanje novog sustava automatike,
 • sva testiranja i ispitivanja potrebna za dokazivanje funkcionalnosti sustava
 • sve poslove na vođenju gradilišne dokumentacije i izrade shema izvedenog stanja instalacija

           

Opskrba vodom

Sustav za navodnjavanje opskrbljivat će se gradskom vodom preko vodovodnog priključka  DN50 minimalnog protoka 7,0 m3/h i 4,5 bar (visine dobave od 45 m) koji se nalazi na predviđenim pozicijama priključka sustava automatskog navodnjavanje u ventilacijskim šahtama pumpne stanice fontana.  Ovim projektom obuhvaćeno je navodnjavanje na površini od cca. 4460 m2

Uređaji za navodnjavanje

Površine s cvjetnim gredicama, tlopokrivačima te živicom navodnjavaju se kapanjem tako da se predviđa ugradnja dvoslojne cijevi s kapaljkama protoka 2,2 l na razmaku 33cm, s ugrađenom kompenzacijom pritiska. Na svim lateralnim linijama s cijevi kap po kap ugrađuju se dodatni regulatori pritiska s zadanim izlaznim pritiskom od 2,0 bar. Travne površine navodnjavaju se sustavom kišenja pomoću pop up prskalica spojenih na lateralni vod. Odabir prskalice i dizne ovisi o veličini površine koja se navodnjavanja.

 Pop up prskalica

Upravljački sustav

Svi upravljački sklopovi ugrađuju se na vanjsku instalaciju. Sustav za navodnjavanje razdijeljen je na 17 zona istovremenog rada putem elektromagnetskog ventila promjera DN40 (R1 1/2''), s naponom špule 24V.

Elektromagnetski ventili imaju mogućnost manualnog rukovanja i podešavanja protoka, te svojom konstrukcijom onemogućavaju povrat vode iz instalacije u opskrbnu mrežu. Elektro magnetski ventili su u izvedbi od tvrde plastike, normalno zatvoreni, za radni pritisak do 10 bara i temperaturu medija do 43 °C. Elektromagnetski ventili ugrađuju se u ventilacijske šahte servisne prostorije. Za svaki elektromagnetski ventil u sustavu predviđena je ugradnja regulatora pritiska za podešavanje pritiska u lateralnom vodu, kako bi uređaji za navodnjavanje radili u projektom predviđenim uvjetima. Upravljanje radom elektromagnetskih ventila je putem digitalnog strujnog programatora s minimalno 20 izlaza upravljanja 24V el. magnetskim ventilima. Digitalni strujni programator ima LCD zaslon s jednostavnim korisničkim sučeljom, mogućnost nadzora protoka i upravljanja protokom, priključak za vremenski senzor s prekidačem za premoštenje, priključak za master ventil.

Digitalni strujni programator 

Iskaz protoka po lateralnim linijama

U nastavku su iskazani pojedinačni protoci lateralnih linija u sustavu navodnjavanja, uz uvjet optimalnih hidrauličkih uvjeta rada: 

 • radni pritisak na linijama s cijevi kap po kap – 2 bara
 • radni pritisak na linijama s statičkim prskalicama – 3 bara
 • radni pritisak na linijama s dinamičkim prskalicama – 3 bara

Protok vode po linijama navodnjavanja

Potrošnja vode sustava kišenja Spomenika Domovini sa 100% preklapanja prikazana je na sljedećem dijagramu:

 Potrošnja vode sustava kišenja Spomenik Domovini