Prihrana je ključna za uspješnu poljoprivredu. Kako bi se osiguralo da su biljke dobro nahranjene, koristi se sustav navodnjavanja. Navodnjavanje omogućuje da se voda i minerali ravnomjerno rasporede po tlu, a time i dobro nahrane biljke. Sustav navodnjavanja sastoji se od nekoliko komponenti: vodovoda, pumpa, cijevi i raspršivač. Vodovod je izvor vode za navodnjavanje.

Pumpa služi za dovod vode iz vodovoda u cijevi. Cijevi su postavljene ispod tla kako bi se voda mogla ravnomjerno rasporediti po tlu. Raspršivač je na kraju cijevi i služi za raspršivanje vode preko površine tla. Ovisno o tome koliko je tlo suho ili mokro, navodnjavanje se može provesti automatski ili ručno. Ako je tlo suho, automatski sustav navodnjavanja će se samostalno aktivirati kako bi dopunio vlagu u tlu. Ako je tlo mokro, ručni sustav navodnjavanja će se koristiti da bi se vlaga u tlu smanjila na željenu razinu.

Navodnjavanje je važan dio poljoprivredne prihrane jer osigurava da biljke dobiju potrebnu vladu i minerali za optimalan rast i plodonosanje. Jako je bitno koristiti prihranu koja odgovara klimatskim uvjetima i vrsti tla. Također je važno koristiti prihranu koja odgovara vrsti i dobi biljke.