Glavni Projekt | Hortikultura

QTECH
€500,00
| /

Pojekt navodnjavanja  je važan za osiguravanje optimalnih uvjeta rasta i razvoja voćaka, kao i povećanje prinosa i kvalitete plodova. Glavni ciljevi ovog projekta uključuju:

1. Za projekt sustava navodnjavanja u hortikulturi važno je uzeti u obzir različite parametre, poput vrste biljaka koje se navodnjavaju, klimatskih uvjeta, vrste tla, izvora vode, veličine površine te proračuna.  Razmatra se postojeća infrastruktura koja bi mogla služiti kao izvor vode, poput podzemnog spremnika za skupljanje kišnice ili priključka na postojeći vodovod.

2. Odabir vrste sustava navodnjavanja: Nakon analize tla i utvrđivanja potreba za vodom, treba odabrati vrstu sustava navodnjavanja koji najbolje odgovara potrebama. Postoje različite vrste sustava navodnjavanja, uključujući kap po kap, pop-up, podzemno navodnjavanje i raspršivanje. Odabir ovisi o specifičnim uvjetima.

3. Planiranje rasporeda navodnjavanja: Nakon što se odabere vrsta sustava navodnjavanja, potrebno je planirati raspored navodnjavanja. To uključuje određivanje intervala navodnjavanja, količine vode koja se primjenjuje i trajanja navodnjavanja. Učestalost navodnjavanja ovisi o vrsti biljaka, klimatskim uvjetima i drugim čimbenicima.

4. Postavljanje sustava navodnjavanja: Nakon što se planira raspored navodnjavanja, potrebno je postaviti sustav navodnjavanja. To uključuje instaliranje cijevi, ventila, filtera, regulatora tlaka i drugih potrebnih komponenti. Ako se radi o sustavu kap po kap, potrebno je postaviti kapaljke na optimalnu udaljenost od biljaka.

5. Održavanje sustava navodnjavanja: Nakon što se postavi sustav navodnjavanja, potrebno ga je održavati kako bi se osiguralo optimalno navodnjavanje. Ovo uključuje provjeru ventila i filtera, održavanje kapaljki i provjeru da li se sustav navodnjavanja koristi u skladu s rasporedom navodnjavanja.

Projekt sustava navodnjavnaja obuhvaća hidraulični proračun cjeovovoda potrebnog za normalan rad sustava navodnjavanja, definiranje potrebnih kapaciteta vode potrebnih za normalan rad sustava. Odabir ekonomski najpovoljnijeg sustava za distribuciju vode, odabir filterskog postrojenja sa pripadajućom pumpom, poziciju priključaka na vodovodnu mrežu, retencijska okna za navodnjavanje.  automatskog upravljanja.

 

Ovjeren od strane ovlaštenog građevinskog inženjera. 

 

 Cijena za svaki projekt se određuje individualno i ovisi o složenosti samog projekta.