Inspekcija s dronom POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

Zelenium
€80,00
| /

Inspekcija s dronom pruža kompletan uvid u razvoj projekta. Bilo da se radi o početnim izvidima terena kada se snimka iz zraka koristi kao podloga za idejno projektiranje ili se pomoću snimke iz zraka prati proces i dinamika izvođenja radova te se komponiranjem svih bitnih dijelova procesa stvara materijal pogodan za zadovoljavanje marketinškog segmenta projekta ili investicije.

*inspekcija krovova

 

Stavka uključuje digitalnu snimku u izvornom formatu dostavljenu na email adresu naručitelja.

Zelenium snimanje dronom