Tehnološki projekt | Agronomski

QTECH
€500,00
| /

Agronomski tehnološki projekt sadrži opis ulaganja, tehničko-tehnološkog i proizvodnog procesa, grafički dio i vrstu ulaganja (podizanje i opremanje novog višegodišenjeg nasada i/ili restrukturiranje i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada), opis i prikaz planirane lokacije voćnjaka na katastarskom planu, vrste (nazivi, sorte, podloge) voća na koje se odnosi ulaganje, sadni materijal, površinu nasada na koju se odnosi ulaganje, analizu i pripremu tla, uvjete uzgoja (klima, tlo, položaj, potrebe za vodom, hranjivim tvarima i dr.), starost nasada, sustav uzgoja, način održavanja i njege, opis i tehničke karakteristike pojedinih sustava i opreme višegodišnjeg nasada.

Tehnološki projekt izrađen je i ovjeren/potpisan od strane stručne osobe u području agronomije i tehničkih znanosti, odnosi se na korisnika te nasada na lokaciji ulaganja korisnika.

Cijena za svaki projekt se određuje individualno i ovisi o složenosti samog projekta.