FPS | Hệ thống bảo vệ băng giá

Kinh nghiệm

Điều kiện đầu tư công trình thủy lợi

Điều kiện đầu tư công trình thủy lợi

HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG XEM PHÉP PHÊ DUYỆT TRƯỚC DỰ ÁN SẮT LẠNH Theo đó Uredbi (Liên minh Châu Âu) BR. 1305/2013 Của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về hỗ trợ phát triển nông thôn của Quỹ Nông nghiệp Châu Âu cho Phát triển Nông thôn...

Đọc thêm

Trạm đo Qtech

Trạm đo Qtech

     Trạm đo Qtech là một phần của hệ thống chống sương giá và cho phép tối ưu hóa hệ thống bằng cách đo các thông số đầu vào để đánh giá sự xuất hiện của băng giá. Vườn cây ăn quả thường có vi khí hậu riêng và...

Đọc thêm

Đặc điểm cung cấp

Đặc điểm cung cấp

Việc thiết kế hệ thống tưới chống băng giá hoặc bảo vệ băng giá bắt đầu bằng việc xác định các đặc tính của nguồn cung cấp nước. Phép đo được thực hiện bằng cách xác định các điểm cụ thể u với sự trợ giúp của bốn vòi phun...

Đọc thêm