Digitalna transformacija

Chuyển đổi kỹ thuật số

Sứ mệnh của FPS là đóng góp vào việc sản xuất lương thực và hệ thống sinh học bền vững...
Đọc thêm
Giá bán
NFC | Tag | Suza - Qtech FPS Doanh thu
Chỉ có 2 phần còn lại!

FSB

NFC | Tag | Xé

€10,00 €18,00

| /
Informatika za odrasle | Qtech - Qtech FPS Doanh thu

FSB

Tin học cho người lớn Qtech

€30,00 €420,00

| /
Web stranica - Qtech FPS Doanh thu

QTECH

trang web

từ €780,00

| /