CÁC NHÀ SẢN XUẤT LỚN VÀ VỪA 
Đối với các nhà sản xuất vừa và lớn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
NHÀ SẢN XUẤT NHỎ
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất nhỏ
  • Giao hàng và lắp đặt thiết bị theo phương thức chìa khóa trao tay hoặc theo thỏa thuận
  • trạm bơm và lọc
  • đường ống chính
  • van cắt
  • đường ống bên với máy phát xung
  • tùy chọn xây dựng hồ chứa và xây dựng hệ thống cấp nước
  • gói tự lắp đặt bao gồm hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến và giao thiết bị
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ giám sát dịch vụ, dịch vụ vận hành hệ thống, thử nghiệm hệ thống mùa đông, đào tạo công nhân làm việc với hệ thống bảo vệ băng giá, dịch vụ bảo tồn hệ thống sau khi kết thúc mùa sương giá.