Thiết kế Qtech nâng cao nhận thức của mọi người về những thay đổi quan trọng của vi khí hậu và áp dụng các công nghệ mới để sản xuất thực phẩm tốt hơn, bền vững và thân thiện với môi trường. Sự phát triển không ngừng của các giải pháp kỹ thuật sáng tạo cho các nhà sản xuất chính sẽ góp phần vào mục tiêu cung cấp thức ăn cho 10 tỷ người vào năm 2050.

THIẾT KẾ QTECH d.o.o.
Laslovačka ulica 1, Zagreb
Croatia
IBAN: HR7724020061100822639
ID PDV: HR97936376003
OIB: 97936376003