Sustav zaštite od mraza

Hệ thống bảo vệ băng giá

Hệ thống bảo vệ sương giá (mưa) dựa trên hiện tượng dị thường của nước, khi sự thay đổi trạng...
Đọc thêm
Giá bán
Ventilski stroj - Qtech FPS Chỉ có 3 phần còn lại!

QTECH

Cỗ máy thời gian

€3.200,00

| /
Vremenski Stroj - Qtech FPS Chỉ có 1 phần còn lại!

QTECH

Cỗ máy thời gian

€2.300,00

| /
Komunikacijski uređaj - Qtech FPS Chỉ có 1 phần còn lại!
Kopanje kanala - Qtech FPS Doanh thu

Agroflora

Đào kênh

€2,40 €3,00

| /
RAIN BIRD ELEKTROMAGNETSKI VENTIL 24V - Qtech FPS Chỉ có 4 phần còn lại!
Froggit WH 3000 SE PRO WiFi meteorološka stanica - Qtech FPS Chỉ có 1 phần còn lại!
PIP pulsator 2.0 - Qtech FPS Doanh thu

PIP

PIP xung 2.0

€15,00 €19,00

| /