Sustav zaštite od mraza

Hệ thống bảo vệ băng giá

Hệ thống bảo vệ sương giá (mưa) dựa trên hiện tượng dị thường của nước, khi sự thay đổi trạng...
Đọc thêm
Giảm giá

PIP

PIP xung 2.0

119,00 kn 142,00 kn

| /
Chỉ có 3 khác!

Knipex

Kẹp nước

từ 269,00 kn

| /
Chỉ có 1 khác!

QTECH

Cỗ máy thời gian

17.221,00 kn

| /
Chỉ có 1 khác!