Giáo dục về hiệu suất hệ thống tưới bao gồm học và hiểu các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc thiết lập và duy trì hệ thống tưới hiệu quả. Điều đó bao gồm:

  1. Kiến thức về các loại hệ thống tưới khác nhau - Có một số loại hệ thống tưới, bao gồm hệ thống tưới bề mặt, nhỏ giọt, dưới bề mặt và phun nước. Giáo dục bao gồm hiểu biết về sự khác biệt giữa các hệ thống này, ưu điểm và nhược điểm của từng hệ thống cũng như cách chọn hệ thống tưới tiêu tốt nhất cho một khu vực cụ thể.

  2. Kiến thức về các loại đất và yêu cầu tưới - các loại đất khác nhau đòi hỏi các phương pháp tưới khác nhau. Giáo dục bao gồm hiểu biết loại đất nào có xu hướng giữ nước và loại đất nào dễ bị khô hơn. Nó cũng dạy cách ước tính lượng nước cây cần và cách tránh tưới quá nhiều nước.

  3. Lập kế hoạch và lắp đặt hệ thống tưới - giáo dục bao gồm việc lập kế hoạch và lắp đặt hệ thống tưới, bao gồm việc lựa chọn đường ống, van và các bộ phận khác của hệ thống phù hợp. Nó cũng dạy cách tính toán và điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước để đảm bảo tưới tiêu hiệu quả.

  4. Bảo trì và sửa chữa - một hệ thống tưới hiệu quả đòi hỏi phải bảo trì và sửa chữa thường xuyên. Khóa đào tạo bao gồm học cách kiểm tra hệ thống xem có rò rỉ, tắc nghẽn và các vấn đề khác cũng như cách sửa chữa hư hỏng.

Có thể thấy, giáo dục vận hành hệ thống tưới là rất quan trọng để đảm bảo tưới hiệu quả, tiết kiệm nước và giảm chi phí bảo trì.