Trang web này thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế Qtech về thương mại và dịch vụ, có trụ sở tại Zagreb, Laslovačka ulica 1, 10 040 Zagreb, Croatia MBS: 081087822 được đăng ký tại Tòa án Thương mại ở Zagreb.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến ứng dụng QTECH, nền tảng và các dịch vụ có giá trị của nó.

1. Mối quan hệ của bạn với THIẾT KẾ QTECH d.o.o.
1.1 Việc sử dụng dịch vụ tuân theo các Điều khoản này
Việc bạn sử dụng bất kỳ QTECH ứng dụng, nền tảng hoặc các dịch vụ (được gọi là "Dịch vụ") phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và THIẾT KẾ QTECH d.o.o. (triệu tập "QTECH”). Thỏa thuận pháp lý này được gọi là "Điều khoản".

1.2 Các điều kiện bao gồm QTECH Thông báo Pháp lý và Chính sách Bảo mật:
Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với QTECH, Các Điều khoản sẽ bao gồm các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này;
Trước khi bạn sử dụng QTECH Bạn cần đọc các Điều khoản và Điều kiện và in hoặc lưu một bản sao cục bộ để làm hồ sơ của mình.
1.3 Các thay đổi đối với các Điều khoản
QTECH có quyền thay đổi các Điều khoản nếu cần thiết. Khi những thay đổi này được thực hiện, QTECH sẽ tạo một bản sao mới của các Điều khoản có sẵn trên cùng một trang. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày thay đổi Điều khoản, QTECH sẽ coi việc sử dụng của bạn là sự chấp nhận các Điều khoản đã cập nhật. Nếu bạn không thể chấp nhận thay đổi, bạn có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách chấm dứt việc sử dụng QTECH Dịch vụ.

2. Chấp nhận các Điều khoản
2.1 Nhấp để chấp nhận các điều khoản hoặc sử dụng QTECH
Để sử dụng QTECH Dịch vụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản này. Bạn có thể chấp nhận các điều khoản như sau:

bằng cách nhấp để chấp nhận hoặc chấp nhận Điều khoản, khi tùy chọn này có sẵn cho bạn trong giao diện người dùng Dịch vụ;
sử dụng QTECH Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý với nó QTECH sẽ xử lý việc sử dụng của bạn QTECH Dịch vụ như sự chấp nhận của các Điều khoản kể từ thời điểm đó.
2.2 Ủy quyền chấp nhận các điều khoản
Bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ quyền lực, năng lực và thẩm quyền để chấp nhận các Điều khoản này. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho chủ lao động của mình hoặc bất kỳ pháp nhân nào khác, bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc chủ lao động của bạn hoặc cơ quan đó với các Điều khoản này. Nếu bạn không có nghĩa vụ pháp lý để ràng buộc, hãy đảm bảo rằng người được ủy quyền từ tổ chức của bạn đồng ý và chấp nhận các Điều khoản này.

3. Quyền riêng tư và thông tin cá nhân
3.1 QTECH Chính sách bảo mật
Để biết thông tin về QTECH thực hành bảo vệ dữ liệu và Dịch vụ đọc an toàn

Chính sách bảo mật.

Chính sách này giải thích cách QTECH xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ.

3.2 Sử dụng dữ liệu của bạn theo QTECH Chính sách bảo mật
Bạn đồng ý sử dụng dữ liệu của mình theo QTECH Chính sách bảo mật.

FPS | Ứng dụng Frost Protection System lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bạn có thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo vệ điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại, đây là quá trình loại bỏ các hạn chế và hạn chế phần mềm do hệ điều hành chính thức của thiết bị của bạn áp đặt. Điều này có thể khiến điện thoại của bạn dễ bị nhiễm phần mềm độc hại / vi-rút / phần mềm độc hại, làm ảnh hưởng đến các tính năng bảo mật của điện thoại và có thể có nghĩa là FPS | Ứng dụng hệ thống bảo vệ chống sương giá sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.

4. Cung cấp dịch vụ của QTECH
4.1 QTECH Các chi nhánh và công ty con của công ty
QTECH đã hoặc sẽ có các công ty con và chi nhánh trên toàn thế giới (“Công ty con và Chi nhánh”). Đôi khi những công ty này sẽ thay mặt bạn cung cấp dịch vụ cho bạn QTECH bản thân bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các chi nhánh và chi nhánh sẽ có quyền cung cấp Dịch vụ cho bạn.

4.2 Những hạn chế đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ
Bạn xác nhận và đồng ý QTECH có thể áp đặt hoặc điều chỉnh giới hạn số lượng giao dịch bạn có thể gửi hoặc nhận thông qua các dịch vụ hoặc tài nguyên mà bạn sử dụng phù hợp với QTECH sử dụng; trần cố định như vậy có thể được thiết lập QTECH bất cứ lúc nào, trong QTECH theo ý mình. QTECH ngoài các dịch vụ thương mại của nó, có miễn phí QTECH dịch vụ mà bạn có thể gặp một số hạn chế về tài nguyên.

4.3 Chính sách hoàn lại tiền
Chúng tôi chỉ được yêu cầu hoàn lại tiền nếu chúng tôi chấm dứt Dịch vụ của mình mà không có lý do gì trước cuối tháng mà bạn đã thanh toán. Không có trường hợp nào khác mà bạn sẽ được hoàn lại tiền QTECH. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể hoàn lại tiền trong các tình huống khác tùy thuộc vào bất kỳ thành viên nào yêu cầu hoàn tiền đó gửi yêu cầu hoàn lại tiền theo các yêu cầu mà chúng tôi đăng trên Trang web, có thể thay đổi theo thời gian.

4.4 Thay đổi đối với Dịch vụ: Chấm dứt Dịch vụ
Làm sao QTECH quyết định, theo quyết định riêng của mình, ngừng cung cấp phiên bản hiện tại của Dịch vụ, cho dù ngừng cung cấp Dịch vụ hay nâng cấp Dịch vụ lên phiên bản mới hơn, phiên bản hiện tại của Dịch vụ sẽ bị ngừng cung cấp và trở thành phiên bản lỗi thời của Dịch vụ. QTECH sẽ đưa ra thông báo nếu phiên bản hiện tại của Dịch vụ trở nên lỗi thời. Trong khoảng thời gian 1 năm sau khi xuất bản ("Thời hiệu"), QTECH sẽ nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để tiếp tục phiên bản dịch vụ lỗi thời và giải quyết các vấn đề với phiên bản dịch vụ lỗi thời mà nó cho là QTECH theo quyết định của mình để được phê bình. Trong thời gian tạm ngưng, các tính năng mới sẽ không được thêm vào phiên bản dịch vụ đã lỗi thời.

QTECH cố gắng làm cho ứng dụng trở nên hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do này, chúng tôi có quyền thay đổi ứng dụng hoặc tính phí cho các dịch vụ của nó, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn cho một ứng dụng hoặc các dịch vụ của ứng dụng đó mà không biết chính xác những gì bạn đang trả.

QTECH bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức ngừng cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của phiên bản Dịch vụ đã lỗi thời mà không cần thông báo nếu:
(i) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản (hoặc hành động theo cách thể hiện rõ rằng bạn không có ý định hoặc không thể tuân thủ các điều khoản của Điều khoản); hoặc là

(ii) QTECH có nghĩa vụ làm như vậy theo luật (ví dụ: do sự thay đổi trong luật điều chỉnh việc cung cấp các phiên bản dịch vụ đã lỗi thời); hoặc là

(iii) Phiên bản bị tạm ngưng Dịch vụ dựa trên dữ liệu hoặc dịch vụ do đối tác bên thứ ba cung cấp và mối quan hệ với đối tác đó đã hết hạn hoặc đã bị chấm dứt hoặc được yêu cầu QTECH cải cách QTECH cung cấp dữ liệu hoặc dịch vụ thông qua phiên bản dịch vụ đã lỗi thời; hoặc là

(iv) việc cung cấp phiên bản dịch vụ lỗi thời có thể tạo ra gánh nặng kinh tế đáng kể như đã xác định QTECH trong thiện chí hợp lý của mình; hoặc là

(v) việc cung cấp một phiên bản dịch vụ đã lỗi thời có thể tạo ra rủi ro bảo mật hoặc gánh nặng hậu cần theo quy định QTECH trong thiện chí hợp lý của mình.

QTECH không ngừng đổi mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất có thể. Bất kỳ lúc nào trước khi ngừng phiên bản Dịch vụ hiện tại hoặc nâng cấp lên phiên bản Dịch vụ mới, QTECH có thể, theo quyết định riêng của mình, chỉ định các tính năng hoặc chức năng nhất định của Dịch vụ là "thử nghiệm" hoặc "beta" như một phần của sự đổi mới đang diễn ra này.


5. của bạn QTECH Hóa đơn thanh toán
5.1 Đăng ký QTECH Hóa đơn thanh toán
Để truy cập Dịch vụ, bạn phải có QTECH Tài khoản. Bạn đồng ý với tất cả thông tin bạn cung cấp QTECH liên quan đến của bạn QTECH Tài khoản của bạn hoặc việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ luôn chính xác, chính xác và cập nhật.

5.2 Mật khẩu và bảo mật tài khoản của bạn
Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về QTECH để bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của mình, bạn đồng ý được thông báo QTECH Hiện nay.

 

5.3 Ứng dụng Qtech FPS Hệ thống bảo vệ băng giá

Bạn nên biết rằng có một số điều mà QTECH sẽ không chịu trách nhiệm. Một số tính năng của ứng dụng sẽ yêu cầu ứng dụng có kết nối internet đang hoạt động. Kết nối có thể là Wi-Fi hoặc do nhà cung cấp mạng di động của bạn cung cấp, nhưng QTECH  không thể chịu trách nhiệm về thực tế là ứng dụng không hoạt động đầy đủ chức năng nếu bạn không có quyền truy cập Wi-Fi và không có lượng dữ liệu còn lại.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên ngoài Wi-Fi, hãy nhớ rằng các điều khoản hợp đồng của bạn với nhà cung cấp mạng di động sẽ tiếp tục được áp dụng. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể tính phí bạn trong suốt thời gian kết nối trong quá trình truy cập vào ứng dụng hoặc các khoản phí khác của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng ứng dụng, bạn chấp nhận chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí đó, bao gồm cả phí chuyển vùng dữ liệu, nếu bạn sử dụng ứng dụng bên ngoài lãnh thổ quốc gia của mình (tức là khu vực hoặc quốc gia) mà không tắt chuyển vùng dữ liệu. Nếu bạn không phải là người thanh toán hóa đơn cho thiết bị mà bạn đang sử dụng ứng dụng, xin lưu ý rằng chúng tôi giả định rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ người thanh toán hóa đơn để sử dụng ứng dụng.

Cùng dòng, QTECH  không phải lúc nào cũng có thể chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là bạn phải đảm bảo rằng thiết bị của mình vẫn được sạc - nếu thiết bị hết pin và bạn không thể bật thiết bị để sử dụng Dịch vụ, QTECH không thể nhận trách nhiệm.

Với thư QTECH  trách nhiệm đối với việc sử dụng ứng dụng của bạn, khi sử dụng ứng dụng, điều quan trọng cần lưu ý là trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nó luôn được cập nhật và chính xác, chúng tôi dựa vào các bên thứ ba để cung cấp cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể làm cho nó có sẵn cho bạn. QTECH không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, mà bạn gặp phải do hoàn toàn dựa vào chức năng này của ứng dụng.

Tại một số điểm, chúng tôi có thể muốn cập nhật ứng dụng. Ứng dụng hiện có sẵn trên Android và iOS - các yêu cầu đối với cả hai hệ thống (và đối với bất kỳ hệ thống bổ sung nào mà chúng tôi quyết định mở rộng tính khả dụng của ứng dụng) có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng . QTECH không hứa sẽ luôn cập nhật ứng dụng phù hợp với bạn và / hoặc hoạt động với phiên bản Android và iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn hứa sẽ luôn chấp nhận các bản cập nhật ứng dụng khi được cung cấp. Chúng tôi cũng có thể muốn ngừng ứng dụng và có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo về việc chấm dứt. Trừ khi chúng tôi cho bạn biết cách khác, sau khi chấm dứt bất kỳ, (a) các quyền và giấy phép được cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ chấm dứt; (b) bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa nó khỏi thiết bị của bạn.


6. QUYỀN SỞ HỮU, HIỆU LỰC VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG
6.1 Quyền sở hữu
Bạn xác nhận và đồng ý QTECH (ili QTECHNgười cấp phép và nhà cung cấp của họ, nếu thích hợp) có tất cả các quyền hợp pháp, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ, Nội dung và Công nghệ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Dịch vụ và Nội dung, cho dù các quyền đó đã được đăng ký hay chưa và ở bất kỳ đâu trên thế giới. các quyền này tồn tại).

Các dịch vụ được cung cấp tại QTECH Trang web và bất kỳ nội dung nào trên đó đều có sẵn cho bạn theo các Điều khoản Sử dụng này. Các Dịch vụ có thể được cung cấp miễn phí cho bạn, nhưng không thuộc phạm vi công cộng trừ khi chúng được liệt kê như vậy. QTECH và người cấp phép bên thứ ba sở hữu Dịch vụ (trừ khi có quy định khác), được bảo vệ bởi luật Croatia và các luật, hiệp ước và công ước quốc tế hiện hành liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu. Các Điều khoản Sử dụng này không chuyển giao bất kỳ quyền nào để phân phối lại, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc có được quyền sở hữu đối với Dịch vụ.

6.2 Phê duyệt cho việc sử dụng dịch vụ phi thương mại và thương mại
Sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này, bạn có thể truy cập, tải xuống, xem, sao chép và in các Dịch vụ và Nội dung có sẵn trên QTECH các trang, để bạn sử dụng. Như một điều kiện của việc cấp phép này để sử dụng cho mục đích thương mại và phi thương mại, bạn đồng ý không phân phối nội dung có được thông qua QTECH Khách hàng bên thứ ba của bạn có các điều khoản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ QTECH và (các) người cấp phép của nó. Theo mục đích của Điều khoản này, "Sử dụng Thương mại" có nghĩa là việc bạn được phép sử dụng Dịch vụ bằng cách cung cấp Dịch vụ cho các bên thứ ba thông qua các giao dịch mà bạn và / hoặc khách hàng bên thứ ba của bạn tạo ra doanh thu, thúc đẩy tạo doanh thu hoặc lợi ích thương mại hoặc tư nhân từ đó sử dụng..

Các câu hỏi về việc sử dụng bổ sung không được liệt kê ở đây có thể được gửi đến QTECH qua email với thông tin bản quyền hoặc yêu cầu sự cho phép.

6.3 Sử dụng dịch vụ không đúng cách
Tất cả các quyền không được cấp ở đây hoặc được thỏa thuận bằng văn bản khác giữa bạn và QTECH chúng bị cấm. Đặc biệt, bạn không được (hoặc cố gắng):

quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc tài nguyên không có sẵn cho bạn thông qua trình duyệt web tiêu chuẩn hoặc QTECH Mỹ phẩm;
thiết kế ngược, dịch ngược, truy cập hoặc hack QTECH Dịch vụ không có sẵn cho bạn (bất kể phương tiện được sử dụng hợp lý như thế nào để duy trì bảo mật đó);
sử dụng Dịch vụ theo cách ảnh hưởng tiêu cực đến QTECH tôi QTECHLợi ích thương mại;
sửa đổi, cản trở hoặc loại bỏ tất cả các thông báo độc quyền được cung cấp với Dịch vụ;
thu thập thông tin có trong dịch vụ theo cách thủ công hoặc có hệ thống;
sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp, không phù hợp hoặc không phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phỉ báng hoặc quấy rối người khác; phân phối tài liệu khiêu dâm hoặc tục tĩu; theo dõi; hoặc phân phối nội dung vi phạm quyền sở hữu của người khác). Bất kỳ điều nào ở trên, dù chỉ là cố gắng hay thực hiện thành công, đều cấu thành vi phạm nghiêm trọng Điều khoản Sử dụng này.

Bạn không được sao chép hoặc sửa đổi Ứng dụng, bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc các nhãn hiệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Bạn không được phép cố gắng trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố gắng dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản dẫn xuất. 


6.4 Thương hiệu và biểu trưng
QTECH biểu tượng và các nhãn hiệu khác được sử dụng trên trang web này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký. Các tên khác xuất hiện trên này QTECH Các trang web có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ. Các thẻ này chỉ có thể được sử dụng khi được chấp thuận QTECH hoặc được pháp luật cho phép. Bản thân ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nó vẫn thuộc về Qtech design d.o.o .. Mọi việc sử dụng đều không được sự cho phép của QTECH sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản Sử dụng này.

6.5 Điều khoản cấp phép đối với dữ liệu và / hoặc hình ảnh của bên thứ ba và các giới hạn sử dụng
Dịch vụ nó cung cấp QTECH có thể chứa dữ liệu và / hoặc hình ảnh của các bên thứ ba. Trong phần mục lục, QTECH cung cấp khả năng xem, truy cập và cài đặt bản đồ và nội dung được cung cấp bởi các nhà cung cấp phần mềm và nội dung khác như Google, Microsoft, Dropbox, Trello, Typeform, Discord, FPS, Fasek.io và những người khác thông qua việc sử dụng các dịch vụ web và giao diện, bao gồm nhưng không giới hạn hạn chế riêng của mình với các dịch vụ Qtech. Việc sử dụng dữ liệu và / hoặc hình ảnh của bên thứ ba có thể phải tuân theo Thỏa thuận cấp phép hoặc các hạn chế bổ sung về việc sử dụng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các thỏa thuận cấp phép hiện hành của bên thứ ba. Các hạn chế đối với việc sử dụng của bên thứ ba có thể được cung cấp dữ liệu (chẳng hạn như siêu dữ liệu). QTECH có thể thay đổi thỏa thuận cấp phép của bên thứ ba và mọi hạn chế sử dụng hiện hành theo thời gian và bạn có trách nhiệm kiểm tra các bản cập nhật cho các thỏa thuận cấp phép hoặc hạn chế sử dụng này. Nếu việc sửa đổi bất kỳ thỏa thuận cấp phép hoặc hạn chế sử dụng nào của bên thứ ba là không thể chấp nhận được, bạn có thể hủy quyền truy cập của mình khi có thông báo bằng văn bản. QTECH hoặc ngừng sử dụng dịch vụ, nếu cần. Việc chấp nhận tất cả các thay đổi sẽ được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Ứng dụng sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba tuyên bố Điều khoản và Điều kiện của họ.

 Liên kết đến các Điều khoản và Điều kiện của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

 

*   [Dịch vụ của Google Play]

*   [Google Analytics cho Firebase]

*   [Firebase Crashlytics]

*   [Facebook]

*   [Hộp kéo thả]

*   [Trello]

*   [Nhập biểu mẫu]

 

6.6 Chia sẻ nội dung của bạn
Trong trường hợp bạn muốn sử dụng QTECH tính năng chia sẻ nội dung bằng cách tải lên hoặc đăng dữ liệu và / hoặc hình ảnh của bạn lên QTECH, Bạn chấp thuận QTECH không độc quyền, có thể thu hồi, miễn phí khi chèn biểu trưng không xâm phạm QTECH và cung cấp cho người dùng cuối một liên kết siêu văn bản QTECH Dịch vụ từ nội dung của bạn.

6.7 Chính sách Bản quyền
QTECHChính sách bản quyền là để đáp ứng với thông báo về việc vi phạm bản quyền bị cáo buộc mà là phù hợp với pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế áp dụng (bao gồm, tại Hoa Kỳ, Đạo luật Digital Millennium Copyright) và xóa tài liệu bị cáo buộc xâm phạm và / hoặc chấm dứt nhiều tài khoản. Phạm tội , nếu thích hợp.

7. Được phép sử dụng theo QTECHGiấy phép
7.1 Các mục đích được phép. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích sau:
được các Điều khoản cho phép;
được cho phép bởi bất kỳ hợp đồng, luật hoặc quy định hiện hành nào của bên thứ ba trong các khu vực tài phán liên quan; tôi
phù hợp với bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn hiện hành nào có sẵn từ QTECH.
8. Yêu cầu giấy phép
QTECHCác giấy phép trên tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các yêu cầu sau:

8.1 Điều khoản người dùng cuối và Chính sách quyền riêng tư
Nếu bạn phát triển bằng cách sử dụng QTECH dự án hoặc giải pháp để người dùng khác sử dụng, bạn phải:

hiển thị cho người dùng dự án hoặc giải pháp của bạn liên kết đến QTECHĐiều khoản sử dụng như được trình bày thông qua dịch vụ;
tuyên bố rõ ràng trong điều khoản sử dụng của bạn rằng bằng cách sử dụng người dùng của bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc QTECHĐiều khoản sử dụng; và
bảo vệ quyền riêng tư và quyền hợp pháp của những người dùng đó.
8.2 Ghi công
Nội dung được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ có thể bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn hiệu riêng biệt khác. QTECH, QTECH, các đối tác của nó hoặc chủ sở hữu quyền của bên thứ ba khác đối với nội dung được lập chỉ mục bởi QTECH. Bạn không được xóa hoặc thay đổi các tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các đặc điểm khác biệt khác của nhãn hiệu theo bất kỳ cách nào.

8.3 Trách nhiệm pháp lý đối với thương tật
Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về (và đó là) QTECH không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về) bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo Điều khoản và về hậu quả (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào QTECH có thể bị) bất kỳ vi phạm nào như vậy.

9. Giới hạn Giấy phép
Trừ khi được các Điều khoản cho phép rõ ràng hoặc trừ khi bạn đã nhận được ủy quyền bằng văn bản trước đó từ QTECH (hoặc, nếu thích hợp, từ nhà cung cấp nội dung nhất định), QTECH Các giấy phép trên tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với tất cả các hạn chế bên dưới. Trừ khi được cho phép rõ ràng, bạn không được (cũng như không được cho phép bất kỳ ai khác):

truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác với những công nghệ hoặc phương tiện được liệt kê trong Servicsse, hoặc thông qua các phương tiện được ủy quyền rõ ràng khác QTECH có thể xác định;
sao chép, dịch, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh hoặc hiển thị công khai bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung đó (ví dụ: nghiêm cấm những điều sau: tạo sửa đổi các ô bản đồ ở phía máy chủ;
thiết kế ngược, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi QTECH hoặc yêu cầu luật hiện hành;
sử dụng, chỉnh sửa hoặc xuất bản Nội dung thu được thông qua các Dịch vụ cùng với bất kỳ dịch vụ hoặc ứng dụng nào khác QTECH.
sử dụng Dịch vụ theo cách cung cấp cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào tải xuống hàng loạt hoặc nguồn cấp dữ liệu hàng loạt của bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tọa độ số của vĩ độ hoặc kinh độ, hình ảnh và dữ liệu bản đồ hiển thị;
xóa, che khuất hoặc theo bất kỳ cách nào thay đổi bất kỳ thông báo, thông báo nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác), hoặc liên kết xuất hiện trong Dịch vụ hoặc Nội dung;
che giấu hoặc ngụy trang khỏi QTECH danh tính của dịch vụ của bạn trong khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc không tuân thủ các quy ước nhận dạng ở trên; hoặc là
vi phạm bất kỳ chính sách nào hoặc vi phạm QTECHcác nguyên tắc phần mềm và các chính sách khác như QTECH có thể phát triển theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn ở QTECH các quy tắc dưới đây, theo đó bạn đồng ý không:
(i) bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác;
(ii) truyền tải, xuất bản, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào không phù hợp, phỉ báng, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp;
(iii) truyền tải, xuất bản, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào, trừ khi bạn là chủ sở hữu quyền hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người khác biện minh pháp lý cho việc sử dụng nội dung đó;
(iv) tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp các thông điệp có sẵn quảng bá các kế hoạch kim tự tháp, các bức thư dây chuyền hoặc các thông điệp hoặc quảng cáo thương mại gây rối;
(v) truyền tải, xuất bản, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung, thông điệp hoặc thông tin liên lạc nào khác bị cấm bởi luật hiện hành, Điều khoản hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn hiện hành nào của Dịch vụ;
(vi) tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi người khác mà bạn biết, hoặc nên biết một cách hợp lý, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó;
(vii) đại diện sai sự thật cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc làm sai lệch hoặc xóa bỏ bất kỳ ghi nhận tác giả hoặc chỉ định về nguồn gốc hoặc nguồn của Nội dung hoặc tài liệu khác;
(viii) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào khác QTECH tôi QTECH Dịch vụ;
(ix) xóa, che khuất hoặc bỏ qua để hiển thị liên kết Điều khoản Sử dụng như được trình bày thông qua các Dịch vụ;
(x) xóa, che khuất hoặc theo bất kỳ cách nào thay đổi bất kỳ thông báo, thông báo nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác), hoặc liên kết xuất hiện trong Dịch vụ hoặc Nội dung;
(xi) can thiệp hoặc can thiệp vào QTECH Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng được kết nối với QTECH dịch vụ hoặc không tuân thủ tất cả các yêu cầu mạng, thủ tục, chính sách hoặc quy định liên quan đến QTECH Dịch vụ;
(xii) sử dụng bất kỳ ứng dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu, tìm kiếm / truy xuất web hoặc thiết bị nào khác để truy xuất hoặc lập chỉ mục bất kỳ phần nào QTECH Dịch vụ hoặc Nội dung hoặc thu thập dữ liệu người dùng cho bất kỳ mục đích trái phép nào;
(xiii) hiển thị nội dung diễn đạt sai hoặc ngụ ý rằng nội dung đó được tài trợ hoặc xác nhận QTECH tôi QTECH Dịch vụ;
(xiv) tạo tài khoản người dùng tự động hoặc dưới các tiền mã hóa sai hoặc gian lận, hoặc lấy hoặc cố gắng lấy nhiều khóa cho cùng một URL;
(xv) quảng bá hoặc cung cấp thông tin giáo dục về các hoạt động bất hợp pháp;
(xvi) thúc đẩy tổn hại thể chất hoặc thương tích cho bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; hoặc là
(xvii) truyền tất cả vi rút, sâu, lỗi, ngựa thành Troy hoặc bất kỳ mục nào có tính chất phá hoại.

10. Giấy phép từ bạn đến QTECH 
10.1 Giấy phép Nội dung
QTECH không yêu cầu quyền sở hữu nội dung của bạn và bạn giữ bản quyền cũng như bất kỳ quyền nào khác mà bạn đã có trong nội dung của mình. Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung của bạn trong Dịch vụ, QTECH theo đây tuyên bố duy trì tính bảo mật hoàn toàn và quyền riêng tư của nội dung của bạn theo Chính sách quyền riêng tư.

10.2 Giấy phép Nhãn hiệu
Bạn chấp thuận QTECH giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, trọn đời để sử dụng các tính năng của thương hiệu quảng cáo của bạn để sử dụng Dịch vụ.

10.3 Ủy quyền cấp giấy phép
Bạn xác nhận và bảo hành QTECH rằng bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để cấp các giấy phép trên.

11. Chấm dứt Thỏa thuận này
11.1 Các Điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bạn chấm dứt hoặc QTECH như được trình bày bên dưới.

11.2 Bạn có thể chấm dứt hợp đồng pháp lý của mình với QTECH bằng cách ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn không cần phải thông báo cụ thể QTECH khi bạn ngừng sử dụng Dịch vụ.

11.3 QTECH có thể, bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý với bạn hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có bất kỳ thông báo nào nếu:

(i) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản (hoặc hành động theo cách thể hiện rõ rằng bạn không có ý định hoặc không thể tuân thủ các điều khoản của Điều khoản); hoặc là

(ii) QTECH anh ta có nghĩa vụ làm như vậy theo luật (ví dụ: do sự thay đổi trong luật điều chỉnh việc cung cấp Dịch vụ); hoặc là

(iii) Dịch vụ dựa trên dữ liệu hoặc dịch vụ được cung cấp bởi đối tác bên thứ ba và mối quan hệ với đối tác đó đã hết hạn hoặc đã bị chấm dứt hoặc được yêu cầu QTECH cải cách QTECH cung cấp dữ liệu hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ; hoặc là

(iv) việc cung cấp các dịch vụ có thể tạo ra gánh nặng kinh tế đáng kể như đã xác định QTECH trong thiện chí hợp lý của mình; hoặc là

(v) việc cung cấp các dịch vụ có thể tạo ra rủi ro bảo mật hoặc gánh nặng hậu cần như đã xác định QTECH trong thiện chí hợp lý của mình.

11.4 Không có gì trong phần này sẽ bị ảnh hưởng QTECHcác quyền liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ theo Mục 4 của Điều kiện.

12. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
12.1 KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM MỤC 13 VÀ 14, SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN QTECHBẢO HÀNH HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC MẤT LỖI CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CHỨNG MINH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI. CHỈ CÓ CÁC GIỚI HẠN CỦA LUẬT TRONG QUYỀN LỰC CỦA BẠN SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA QTECH SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

12.2 BẠN RÕ RÀNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BẠN LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. ĐẶC BIỆT LÀ QTECH, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NÓ VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ, KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM CHO BẠN:

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN;
TẤT CẢ THÔNG TIN BẠN NHẬN ĐƯỢC NHƯ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY.
12.3 KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ LỆNH HOẶC BÀI VIẾT QTECHHOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, NÓ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÓI rõ ràng trong ĐIỀU KHOẢN.

12.4 QTECH, CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ TỪ CHỐI RÕ RÀNG HƠN TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG LOẠI TRỪ.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
13.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA CÁC MỤC 13.1, BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QTECH, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:

BẤT CỨ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC ÁP DỤNG CÁC THIỆT HẠI bạn có thể chịu bất kỳ sẽ gây VÀ THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỌI MỌI MỌI MỌI MỌI CHỦ YẾU), MẤT UY TÍN HOẶC KINH DOANH DANH TIẾNG, BẤT KỲ TỔN THẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ XÂY DỰNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ HOẶC MẤT MẤT LIÊN KẾT KHÁC); HOẶC LÀ
BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO NHƯ KẾT QUẢ:
(i) BẤT KỲ CẢM GIÁC NÀO BẠN ĐẶT RA TRONG SỰ HOÀN TOÀN, CHÍNH XÁC HOẶC TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ QUẢNG CÁO NÀO QTECH DỊCH VỤ;
(ii) BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO QTECH CÓ THỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ CHẤM DỨT NÀO VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ (HOẶC BẤT KỲ ĐẶC ĐIỂM NÀO TRONG DỊCH VỤ);
(iii) XÓA, THIỆT HẠI HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO VÀ CÁC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG KHÁC ĐƯỢC LƯU TRỮ HOẶC CHUYỂN GIAO BỞI VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN;
(iv) SỰ THẤT BẠI CỦA BẠN QTECH VỚI THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC; HOẶC LÀ
(v) BẠN KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM BẢO MẬT VÀ BẢO MẬT CHO DỮ LIỆU LƯU TRỮ HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

13.2 HẠN CHẾ BẬT QTECH 'NGHĨA VỤ ĐẾN VỚI BẠN TRONG MỤC 14.1 TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG HOẶC KHÔNG QTECH, CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CỔ PHẦN, NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MÌNH HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ ĐƯỢC THÔNG TIN HOẶC NÊN ĐƯỢC NHẬN THỨC VỀ KHẢ NĂNG BỊ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI CỦA MÌNH.

14. Bồi thường
14.1 Theo đây, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ lại QTECH, các đối tác chiến lược, cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty con, người cấp phép và nhà cung cấp của họ ("Các bên bị thương") an toàn khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ:

sử dụng của bạn Ứng dụng QTECH, nền tảng hoặc các dịch vụ vi phạm Điều khoản hoặc các quy tắc hiện hành;
bất kỳ mục đích sử dụng nào của người dùng trong các dự án của bạn thông qua QTECH đơn xin,nền tảng;
bất kỳ tuyên bố nào là của bạn QTECH các dự án hoặc nội dung của bạn vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào vi phạm quyền của bên thứ ba.
14.2 Bạn sẽ hợp tác trong phạm vi hợp lý cần thiết để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. QTECH bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, bảo vệ và kiểm soát duy nhất bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường cho việc sử dụng không đúng cách QTECH không thể sửa chữa được; vì thế, QTECH có quyền tìm kiếm sự hỗ trợ công bằng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các lệnh sơ bộ và các lệnh, ngoài tất cả các biện pháp khắc phục khác.

15. Chính sách Bản quyền
nó là một QTECH Chính sách của công ty nhằm phản hồi các thông báo bị cáo buộc vi phạm bản quyền tuân thủ luật sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm, ở Hoa Kỳ, Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ) và chấm dứt tài khoản của những người tái vi phạm.

16. Các nội dung khác
16.1 Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. QTECH không có quyền kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc cá nhân khác ngoài QTECH. Bạn xác nhận và đồng ý QTECH không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, và không xác nhận bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn trên các trang web hoặc tài nguyên đó.

16.2 Bạn chấp nhận và đồng ý với điều này QTECH không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài này, hoặc do sự phụ thuộc của bạn vào tính đầy đủ, chính xác hoặc tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên các trang web đó hoặc tài nguyên họ.

17. Điều kiện pháp lý chung
17.1 Thông báo
Bạn đồng ý với điều đó QTECH có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những thông báo liên quan đến các thay đổi đối với Điều khoản, qua email, thư thường hoặc các bài đăng trên Dịch vụ.

17.2 Không từ bỏ
Bạn đồng ý rằng nếu QTECH không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện pháp khắc phục nào có trong các Điều khoản (hoặc QTECH có lợi ích theo bất kỳ luật hiện hành nào), đây sẽ không được coi là sự từ bỏ chính thức QTECHquyền và rằng các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ tiếp tục khả dụng. Bất kỳ sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực nếu QTECH tuyên bố rõ ràng trong một lá thư có chữ ký rằng anh ta từ bỏ một Điều kiện cụ thể.

17.3 Tách rời
Nếu bất kỳ tòa án nào có quyền tài phán nhận thấy rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi Điều khoản mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều khoản. Các quy định còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực thi hành.

17.4 Phân bổ
Nó có thể chỉ định các điều kiện QTECH và có lợi QTECH, người kế nhiệm và người chuyển nhượng.

17.5 Luật áp dụng và quyền tài phán; Giải tỏa lệnh cấm
Các điều khoản và mối quan hệ của bạn với QTECH theo Điều khoản, luật Croatia sẽ được áp dụng bất kể các quy định về xung đột pháp luật. Bạn và QTECH đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của tòa án Zagreb, Croatia, để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ Điều khoản. Bất kể, bạn đồng ý với điều đó QTECH bạn sẽ được phép đăng ký các biện pháp khắc phục hậu quả (hoặc một loại trợ giúp pháp lý khẩn cấp tương đương) ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

17.6 Hoàn thành hợp đồng
Các Điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và QTECH và quản lý việc sử dụng Dịch vụ và Nội dung của bạn, đồng thời thay thế hoàn toàn và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây giữa bạn và QTECH, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, liên quan đến các dịch vụ và nội dung.

Cập nhật lần cuối: 20/04/2020

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Ivan Jović, info@qtech.hr.