Qtech projektiranje

Thiết kế

Thiết kế và phát triển các dự án công nghệ của hệ thống bảo vệ băng giá, hệ thống tưới...
translation missing: vi.collections.collection.read_more
Trạng thái sẵn sàng
Giá
Tehnološki projekt | Agronomski - Qtech FPS

QTECH

Dự án công nghệ Nông học

0,85 kn

translation missing: vi.products.unit_pricing.price_per_unit_html
Tehnološki projekt | Protugradna mreža - Qtech FPS

QTECH

Dự án công nghệ Lưới chống mưa đá

0,35 kn

translation missing: vi.products.unit_pricing.price_per_unit_html
Tehnološki projekt | Navodnjavanje - Qtech FPS

QTECH

Dự án công nghệ Thủy lợi

0,25 kn

translation missing: vi.products.unit_pricing.price_per_unit_html
Tehnološki projekt | Antifrost sustav - Qtech FPS

QTECH

Dự án công nghệ Hệ thống chống băng giá

0,35 kn

translation missing: vi.products.unit_pricing.price_per_unit_html