Trải nghiệm & Trang

Xem tất cả kết quả (0)

Nguyên lý của công nghệ đông nước phụ gia

Nguyên lý của công nghệ đông nước phụ gia

Nguyên lý của công nghệ đông lạnh nước phụ gia để tạo ra cấu trúc tinh thể băng thành mỏng Phân tích và ảnh hưởng của các thông số đóng băng đến độ dày và độ trong suốt của cấu trúc băng bảo vệ nhằm mục đích phát triển hệ...

Đọc thêm