Máy phun AquaSmart 2002

Naandanjain
€930,00
| /

Nhà sản xuất máy phun siêu nhỏ Naandanjain

Để tưới tiêu và bảo vệ sương giá

Đặt hàng tối thiểu 350 cái (1 hộp)

THIẾT BỊ BỔ SUNG:

Đặt hàng tối thiểu 170 cái - 900 kn

Ống 30 cm đặt hàng tối thiểu 170 cái - 560 kn

Ống 60 cm đặt hàng tối thiểu 200 cái - 1300 kn