Từng giọt một

QTECH
€0,45
| /

Đường ống thả tự bù đảm bảo dòng chảy đều trong dải áp suất từ 0,5 đến 4 bar trong phạm vi 10% giá trị lưu lượng.

* tính toán trên mỗi mét đường ống