Ống nước

QTECH
€80,00
| /

Ống nước HDPE áp suất danh định đến 10bar.

* tính toán trên mỗi mét đường ống