Thiết bị giao tiếp

QTECH
€1.160,00
| /

 

Thiết bị liên lạc được thiết kế để gửi dữ liệu từ trạm khí tượng nông nghiệp lên Internet.

Thiết bị được thiết kế để nhận dữ liệu từ 25 Cỗ máy thời gian trong bán kính 10 km.

Thiết bị liên lạc yêu cầu nguồn điện và kết nối Internet.