Dự án chính | Thủy lợi

QTECH
€1.000,00
| /

Dự án thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các điều kiện tối ưu cho cây ăn quả sinh trưởng và phát triển cũng như tăng năng suất và chất lượng quả. Mục tiêu chính của dự án này bao gồm:

1. Phân tích đất và xác định nhu cầu nước: Bước đầu tiên trong dự án tưới vườn cây ăn quả là ước tính lượng nước cần thiết để duy trì độ ẩm đất tối ưu và nhu cầu của cây ăn quả. Điều này có thể đạt được bằng cách lấy mẫu đất và thực hiện phân tích để xác định khả năng giữ ẩm của đất. 

2. Lựa chọn loại hệ thống tưới: Sau khi phân tích đất và xác định nhu cầu nước, bạn nên chọn loại hệ thống tưới phù hợp nhất với nhu cầu của vườn cây ăn quả. Có nhiều loại hệ thống tưới khác nhau, bao gồm tưới nhỏ giọt, tưới bật lên, tưới dưới bề mặt và phun nước. Sự lựa chọn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của vườn cây ăn quả.

3. Lập kế hoạch tưới: Sau khi lựa chọn loại hệ thống tưới cần lập kế hoạch tưới. Điều này bao gồm việc xác định khoảng thời gian tưới, lượng nước áp dụng và thời gian tưới. Tần suất tưới phụ thuộc vào loại cây ăn quả, điều kiện khí hậu và các yếu tố khác.

4. Lập hệ thống tưới: Sau khi lập kế hoạch tưới, cần thiết lập hệ thống tưới. Điều này bao gồm lắp đặt đường ống, van, bộ lọc, bộ điều chỉnh áp suất và các bộ phận cần thiết khác. Nếu là hệ thống nhỏ giọt thì cần đặt ống nhỏ giọt ở khoảng cách tối ưu với cây ăn quả.

5. Bảo trì hệ thống tưới: Hệ thống tưới sau khi được lắp đặt cần được bảo trì để đảm bảo tưới tối ưu cho vườn cây ăn quả. Điều này bao gồm kiểm tra van và bộ lọc, bảo trì vòi nhỏ giọt và kiểm tra xem hệ thống tưới có đang được sử dụng theo lịch tưới hay không.

Dự án hệ thống tưới tiêu bao gồm tính toán thủy lực của đường ống cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống tưới tiêu, xác định công suất nước cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống. Lựa chọn hệ thống phân phối nước trong vườn có lợi nhất về mặt kinh tế, lựa chọn nhà máy lọc có máy bơm liên quan, quản lý tự động.

 

Được chứng nhận bởi một kỹ sư xây dựng được chứng nhận. 

 

 CLệ phí cho từng dự án được xác định riêng lẻ và phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dự án.