Dự án chính | Nghề làm vườn

QTECH
€500,00
| /

Dự án thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các điều kiện tối ưu cho cây ăn quả sinh trưởng và phát triển cũng như tăng năng suất và chất lượng quả. Mục tiêu chính của dự án này bao gồm:

1. Đối với dự án hệ thống tưới trong trồng trọt, điều quan trọng là phải tính đến các thông số khác nhau, chẳng hạn như loại cây cần tưới, điều kiện khí hậu, loại đất, nguồn nước, quy mô bề mặt và ngân sách. Cơ sở hạ tầng hiện tại có thể đóng vai trò là nguồn nước, chẳng hạn như bể chứa ngầm để thu gom nước mưa hoặc kết nối với hệ thống cấp nước hiện có, sẽ được xem xét.

2. Lựa chọn loại hệ thống tưới: Sau khi phân tích đất và xác định nhu cầu nước, nên chọn loại hệ thống tưới phù hợp nhất với nhu cầu. Có nhiều loại hệ thống tưới khác nhau, bao gồm tưới nhỏ giọt, tưới bật lên, tưới dưới bề mặt và phun nước. Sự lựa chọn phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể.

3. Lập kế hoạch tưới: Sau khi lựa chọn loại hệ thống tưới cần lập kế hoạch tưới. Điều này bao gồm việc xác định khoảng thời gian tưới, lượng nước tưới và thời gian tưới. Tần suất tưới phụ thuộc vào loại cây, điều kiện khí hậu và các yếu tố khác.

4. Lập hệ thống tưới: Sau khi lập kế hoạch tưới, cần thiết lập hệ thống tưới. Điều này bao gồm lắp đặt đường ống, van, bộ lọc, bộ điều chỉnh áp suất và các bộ phận cần thiết khác. Nếu là hệ thống nhỏ giọt thì cần đặt các ống nhỏ giọt ở khoảng cách tối ưu với cây.

5. Bảo trì hệ thống tưới: Hệ thống tưới sau khi được lắp đặt cần được bảo trì để đảm bảo tưới tiêu tối ưu. Điều này bao gồm kiểm tra van và bộ lọc, bảo trì vòi nhỏ giọt và kiểm tra xem hệ thống tưới có đang được sử dụng theo lịch tưới hay không.

Dự án hệ thống tưới tiêu bao gồm tính toán thủy lực của đường ống cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống tưới tiêu, xác định công suất nước cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống. Lựa chọn hệ thống phân phối nước có lợi nhất về mặt kinh tế, lựa chọn nhà máy lọc có máy bơm đi kèm, vị trí đấu nối mạng lưới cấp nước, giếng giữ nước phục vụ tưới tiêu.  quản lý tự động.

 

Được chứng nhận bởi một kỹ sư xây dựng được chứng nhận. 

 

 CLệ phí cho từng dự án được xác định riêng lẻ và phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dự án.