Kiểm tra máy bay không người lái các VÙNG NÔNG NGHIỆP

Zelenium
€80,00
| /

Việc kiểm tra máy bay không người lái cung cấp một cái nhìn sâu sắc đầy đủ về sự phát triển của dự án. Cho dù đó là các khảo sát thực địa ban đầu khi khảo sát trên không được sử dụng làm cơ sở cho thiết kế ý tưởng hay khảo sát trên không giám sát quá trình và động lực của công việc và tổng hợp tất cả các phần quan trọng của quá trình tạo ra tài liệu phù hợp để đáp ứng phân khúc tiếp thị của dự án hoặc đầu tư.

*kiểm tra mái nhà

 

Mặt hàng bao gồm một bản ghi kỹ thuật số ở định dạng gốc được gửi đến địa chỉ email của khách hàng.

Zelenium snimanje dronom