QTech | Bộ bảo vệ sương giá mưa

QTECH
€6,50 €9,00
| /

QTech | Bộ mưa là tỷ lệ tốt nhất giữa tiêu thụ năng lượng nước và hiệu quả lượng mưa trên mỗi bề mặt được bảo vệ của hệ thống bảo vệ băng giá để bảo vệ cục bộ. Vòi phun mưa có đường kính 1 mét với áp suất 1 bar trong hệ thống. Lưu lượng nước đồng đều trong khoảng 1-4 bar.

QTech | Bộ mưa bao gồm: 

 

 - Máy phun QTech | Mưa 55 lít / giờ nước

 - Ống mềm 4 mét chịu được nhiệt độ thấp (làm bằng cao su tái chế)

 - Van bằng tay để điều chỉnh lưu lượng tốt

 - Bộ điều chỉnh lưu lượng phun để kết nối với đường ống chính 

 

Một bộ Q Tech được sử dụng để bảo vệ một cây ăn quả nhỏ khoảng 1 m3.

 

Nó có thể được sử dụng để bảo vệ vườn cây ăn trái nhỏ tại nhà hoặc vườn cây ăn trái công nghiệp lớn. 

* Gói đi kèm với một máy khoan ống để cho mượn và hướng dẫn xử lý hệ thống bảo vệ chống sương giá