Di sản

Drijen
€5,50 €9,00
| /

Việt quất Mỹ "Legacy", Vaccinium corymbosum L.

 

Hình thức chăn nuôi: dạng bụi tròn cỡ trung bình với các chồi dày đặc được bao phủ bởi các lá xanh.

Trái cây: trái vừa đến to, màu xanh vừa, chắc, có vị ngọt rất cao.

Thời gian chín: cuối tháng Bảy, tháng Tám.

Sự thụ tinh: samooplodna.

Khả năng sinh sản: obilna.

Chức vụ: nắng, nửa râm, thích hợp cho các vùng ấm hơn.

Yêu cầu đất: phát triển tốt trên đất chua (pH 4 - 5,2). Nó chỉ phát triển mạnh trên đất vôi nếu có tầng mùn chua đủ sâu.