NFC | Tag | Xé

FSB
€42,00 €69,00
| /
NFC | Nhãn mác Vết rách là một thiết bị nhỏ nhưng mạnh mẽ, giúp xác định các thiết bị kỹ thuật trên đường ống. Bao gồm van, bộ truyền động, bộ truyền áp suất và nhiệt độ. Tất cả theo chỉ thị ATEX. Không có thẻ NFC Nước mắt, sẽ rất khó để xác định một cách nhanh chóng và dễ dàng từng món đồ trang bị. Nhưng với thẻ nhỏ này, công nhân có thể quét nó bằng điện thoại thông minh của họ để lấy tất cả thông tin cần thiết về từng thành phần riêng lẻ.