PIP xung 2.0

PIP
€15,00 €19,00
| /

Bộ phun PIP 2.0 xung động là tỷ lệ tốt nhất giữa tiêu thụ năng lượng nước và hiệu quả lượng mưa trên bề mặt được bảo vệ của hệ thống chống sương giá. Máy phun có phạm vi mưa 5 mét với áp suất 1 bar (cột nước 10 m). Lưu lượng nước đồng đều trong khoảng 1-4 bar (cột nước 10-40m). Bộ xung PIP 2.0 đi kèm với:

  • núm tự bù cho dòng chảy mưa đều
  • ống mềm dẻo chịu được nhiệt độ thấp
  • van tay để điều chỉnh dòng chảy tốt
  • Giá đỡ bộ tạo xung ổn định UV 
  • hai mối quan hệ ổn định UV
  • PIP xung 2.0
  • máy phun Gyronet phù hợp 

Máy phun tạo nhũ PIP 2.0 đảm bảo cường độ mưa không đổi trong khoảng 1,2-2,0 mm / m2 / h (tùy thuộc vào vị trí lắp đặt và thiết kế của hệ thống bảo vệ chống sương giá, lưới đặt máy phun sương được xác định).