LẬP TRÌNH CHIM MƯA - LẮP ĐẶT NỘI THẤT

RAIN BIRD
€186,00
| /

Khả năng lập trình linh hoạt làm cho bộ lập trình này trở nên lý tưởng cho nhiều ứng dụng bao gồm cả hệ thống tưới tiêu dân dụng và thương mại nhỏ hơn.

Lập trình dựa trên vùng cho phép lập trình độc lập cho từng van.

Không cần thiết phải giải thích "Chương trình" cho người dùng cuối, điều này gần như loại bỏ hoàn toàn các cuộc gọi tiếp theo của người dùng cuối với màn hình LCD lớn hiển thị đồng thời tất cả các cài đặt đã được lập trình của từng vùng.

 

Mô hình ESP-RZX