Máy phun Aquamaster 2005

Naandanjain
€1.075,00
| /

Nhà sản xuất máy phun siêu nhỏ Naandanjain

Để bảo vệ sương giá

Tầm cực xa

Phạm vi bảo hiểm đồng nhất

Phạm vi phủ sóng rộng rãi, lưu lượng và áp suất

Vòi chống côn trùng

Giọt lớn

Phiên bản đảo ngược có sẵn cho đường hầm và nhà kính

Đặt hàng tối thiểu 600 cái (1 hộp)

THIẾT BỊ BỔ SUNG:

Đặt hàng tối thiểu 170 cái - 900 kn

Ống 90 cm đặt hàng tối thiểu 200 cái - 1965 kn

Ống 120 cm đặt hàng tối thiểu 200 cái - 2280 kn