thiết lập để tưới tự động / từ xa hoặc bảo vệ sương giá

SOLEM
€700,00
| /

Bộ để tưới tự động / từ xa hoặc bảo vệ sương giá bao gồm: 

THE SUN MODUL LR-MB là một bộ thu phát cho phép bạn kết nối bộ định tuyến internet và điều khiển SUN MODUL LR-IP, được sử dụng để mở hoặc đóng CHIM MƯA VENTILA 9V (3/4", 1", 1 1/2", 2").

Quản lý thông qua ứng dụng MY SOLEM dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng hoặc truy cập miễn phí vào ứng dụng tại địa chỉ web www.mysolem.com thông qua máy tính cá nhân.

Giá của bộ phụ thuộc vào cấu hình của máy.