Tưới năng lượng mặt trời

QTECH
€2.205,00
| /

Một hệ thống tự động sử dụng điện thu được từ mặt trời thông qua các tấm pin mặt trời làm nguồn cung cấp điện và cho phép giám sát và quản lý hệ thống từ xa
tưới nhỏ giọt.

Mất khoảng 15 phút để lắp ráp và kết nối hệ thống.

Thông qua ứng dụng hoặc nền tảng web, bạn có thể quản lý và giám sát toàn bộ quá trình tưới.

Tạo hệ thống tưới năng lượng mặt trời tùy theo nhu cầu.

Giá theo yêu cầu