Mô-đun trang trọng cho đồng hồ nước LR-FL

SOLEM
€175,00
| /
Mô-đun LR-FL để kết nối với đồng hồ nước. 
Mô-đun thu thập dữ liệu lưu lượng nước được phân tích trong ứng dụng MySOLEM.
Có thể lập trình báo động trong trường hợp quá lưu lượng hoặc dừng hoạt động của trạm trong trường hợp quá lưu lượng.
Khoảng cách tối đa giữa mô-đun LR-FL và đồng hồ nước: 30 m
Hoạt động với các kiểu đồng hồ nước tương thích (tối đa 10 Hz)
Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến 60 ° C
100% không thấm nước (mức độ bảo vệ IP68)
Pin kiềm 9V 6AM6 / 6LR61
Liên kết thông qua ứng dụng MY SOLEM miễn phí dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng hoặc truy cập miễn phí vào ứng dụng tại địa chỉ web www.mysolem.com thông qua máy tính cá nhân.