Nến chống sương giá

QTECH
€14,00
| /

Thời gian cháy: 9 giờ

Số lượng: 9 lít 

Thành phần: 100% sáp, tự nhiên và tái tạo. Sản phẩm không hòa tan trong nước (parafin không thấm vào nước ngầm), và nó hoàn toàn bị phân hủy tự nhiên. Phát thải khói rất thấp. 

Thời hạn sử dụng: Vài năm