Dự án công nghệ | Tích tụ nước

QTECH
€500,00
| /

Thiết kế trữ nước phục vụ mục đích tưới tiêu là quá trình quy hoạch và xây dựng hệ thống thu gom, trữ nước đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng. Quá trình này bao gồm việc xác định khả năng lưu trữ, vị trí thu gom nước, loại và kích thước của thiết bị thu thập và phân phối nước.

Dung tích của hồ chứa phụ thuộc vào lượng nước có thể thu được trong mùa mưa và lượng nước cần thiết để tưới trong thời kỳ khô hạn. Các địa điểm thu gom nước bao gồm sông, hồ, suối ngầm và kênh dẫn nước. Các loại và kích cỡ của thiết bị thu gom và phân phối nước bao gồm đường ống, máy bơm, hệ thống lọc và thiết bị tưới tự động.

Mục tiêu của việc thiết kế trữ nước cho mục đích tưới tiêu là đảm bảo đủ lượng nước tưới cho cây trồng trong thời kỳ khô hạn và đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên với tác động tối thiểu đến môi trường.

 Giá cho từng dự án được xác định riêng lẻ và phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dự án.