Van kết nối nhanh PN4 (50 cái)

QTECH
€100,00
| /

1 hộp 50 miếng

 

Cũng thích hợp cho ống PN6 và vòi nhỏ giọt